Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Over het DNPP

Over het DNPP

Doelstelling

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) heeft als doel:

  • het verzamelen en toegankelijk maken van (digitale) publicaties van en over Nederlandse politieke partijen;
  • het aanbieden van informatie over Nederlandse politieke partijen;
  • het doen van wetenschappelijk onderzoek naar en het publiceren over Nederlandse politieke partijen.

Het accent van de werkzaamheden van het DNPP ligt op de activiteiten van politieke partijen buiten de Eerste en Tweede Kamer; hun parlementaire werkzaamheden worden gedocumenteerd door het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) van de Universiteit Leiden. Het op het DNPP aanwezige materiaal bestrijkt de periode vanaf het einde van de negentiende eeuw, toen de eerste partijen werden opgericht.

In 1973 werd aan de Rijksuniversiteit Groningen het Documentatiecentrum opgericht. Sinds 1991 ressorteert het onder de Universiteitsbibliotheek.

Medewerkers

De staf van het DNPP bestaat uit:

Laatst gewijzigd:09 augustus 2023 15:05