Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Over het DNPP

Montesquieu Instituut

Het DNPP maakt deel uit van het Montesquieu Instituut, het kenniscentrum voor parlementaire democratie dat zich begeeft op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in zowel Nederland als Europa. Het instituut is in 2007 opgericht.

Het Montesquieu Instituut, of een van de deelnemende partners, werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft er naar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

Het instituut is een samenwerkingsverband van:
- Campus Den Haag
- Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
- Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
- Montesquieu Instituut Maastricht
- Parlementair Documentatie Centrum

Het instituut brengt een nieuwsbrief uit onder de naam "De Hofvijver".

Direct naar: Nieuwsbrief De Hofvijver

Nieuwsbrief De Hofvijver
Nieuwsbrief De Hofvijver
Laatst gewijzigd:09 augustus 2023 16:19