Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law & Society
Header image Recht & Samenleving

Voetbal TV is geen onschuldig slachtoffer van de Autoriteit Persoonsgegevens

Datum:11 juli 2022
Prof. mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg
Prof. mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg

Auteur:       prof. mr. dr. Aline Klingenberg
Beschermt de Autoriteit Persoonsgegevens de privacy, of verstoort het de vrije markt?

Vanochtend (4 juli 2022) in de NRC: ‘Beschermt de AP de privacy, of verstoort het de vrije markt?’ Dit naar aanleiding van een brief van de Europese Commissie uit 2020, die nu openbaar geworden is. In deze brief laat de Europese Commissie aan de AP weten dat de interpretatie van art. 6, onder f, AVG door de AP niet juist is. Op grond van art. 6, onder f, kan iemand persoonsgegevens verwerken als diegene daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ heeft. Dit is echter niet de enige eis uit dit artikel: het gebruiken van de gegevens van amateurvoetbalspelers moet nodig zijn om het commerciële belang van VoetbalTV te bereiken, en het belang van VoetbalTV om deze gegevens te gelde te maken moet zwaarder wegen dan de (privacy)belangen van de voetballers.

Boete

De AP legde in 2020 een boete op aan VoetbalTV, omdat volgens de AP het commerciële belang van VoetbalTV nooit een gerechtvaardigd belang kon zijn. In een uitspraak over deze boete, oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland in 2020 terecht dat de AP het verkeerd zag, een commercieel belang kan wel een gerechtvaardigd belang zijn. Omdat de AP het daarbij gelaten had, en niks over de overige eisen uit art. 6 AVG had opgenomen in het boetebesluit, heeft de rechtbank daar ook niet over geoordeeld. De rechtbank oordeelde dat de AP dit besluit op die punten niet zorgvuldig had voorbereid, dus daar niet voldoende over had nagedacht. Deze uitspraak zegt daardoor niks over de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens door VoetbalTV!

Onrechtmatig

En die plannen waren onrechtmatig. VoetbalTV had niet kunnen aantonen dat de belangen van alle amateurvoetbalspelers ondergeschikt waren aan het commerciële belang van VoetbalTV om met hun gegevens, zonder hun toestemming, geld te verdienen. Het is jammer dat de AP dit boetebesluit uit 2020 niet goed genomen heeft, en ook jammer dat we daardoor geen rechtbankuitspraak hebben over de rechtmatigheid van de werkwijze van VoetbalTV. Maar VoetbalTV is niet een onschuldig slachtoffer van de AP. Een verstoring van de vrije markt zie ik ook niet, eerder zie ik veel bedrijven en organisaties die op onrechtmatige manier aan persoonsgegevens proberen te komen om daar geld mee te verdienen. Het is daarom extra jammer dat deze onjuiste toepassing door de AP niet hierover gaat: hoezo mag een bedrijf, zonder toestemming van de voetballers, geld verdienen met hun gegevens?

Relevante links:

23 november 2020 | VoetbalTV hoeft boete Autoriteit Persoonsgegevens niet te betalen (Rechtspraak.nl)
3 juli 2022 | Beschermt de Autoriteit Persoonsgegevens privacy, of verstoort ze de vrije markt? (NRC)
Normuitleg grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ (Autoriteit Persoonsgegevens)

Over de auteur

Prof. mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg  is Hoogleraar Onderwijsinnovatie, data delen en communicatierecht. Aline is gespecialiseerd in (o.a.) Digitale communicatie, openbaarheid van bestuur, privacy en de bescherming van persoonsgegevens.