Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law & Society
Header image Recht & Samenleving

Resultaten voor tag: promotieonderzoek

S.D. (Dominique) Mollet, LLM

Het recht als vormende factor voor gezondheid - de kracht van het volksgezondheidsrecht

Datum:11 april 2024

Auteur: Dominique Mollet, LLM
Gezondheid staat steeds meer in de schijnwerpers sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie, waardoor het belang van het recht steeds zichtbaarder is geworden. Juridische vragen die tijdens de pandemie vaak werden gesteld,...

dr. W.P. (Wybrand) van der Meulen

De driehoeksverhouding tussen beleid, wetgeving en uitvoering, geïllustreerd met de meldingsplicht

Datum:11 juli 2023

Auteur: dr. Wybrand van der Meulen
Wybrand van der Meulen promoveerde op 1 juni 2023 op een
onderzoek naar de regulering van de meldingsplicht in het openbare orde- en omgevingsrecht. Zijn onderzoek leverde niet alleen aanbevelingen op voor de...