Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law & Society
Header image Recht & Samenleving

Resultaten voor tag: oratie

prof. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

Toegankelijke en snelle procedures. Kan de Omgevingswet beter?

Datum:06 september 2023

Auteur: prof. mr. Hanna Tolsma
Het zijn spannende tijden in het omgevingsrecht. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Het wetgevingstraject heeft meer dan tien jaar geduurd. Dat de wet nu in werking gaat treden, is niet onomstreden. Het is...