Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law & Society
Header image Recht & Samenleving

Resultaten voor tag: omgevingsrecht

prof. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

Toegankelijke en snelle procedures. Kan de Omgevingswet beter?

Datum:06 september 2023

Auteur: prof. mr. Hanna Tolsma
Het zijn spannende tijden in het omgevingsrecht. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Het wetgevingstraject heeft meer dan tien jaar geduurd. Dat de wet nu in werking gaat treden, is niet onomstreden. Het is...

dr. W.P. (Wybrand) van der Meulen

De driehoeksverhouding tussen beleid, wetgeving en uitvoering, geïllustreerd met de meldingsplicht

Datum:11 juli 2023

Auteur: dr. Wybrand van der Meulen
Wybrand van der Meulen promoveerde op 1 juni 2023 op een
onderzoek naar de regulering van de meldingsplicht in het openbare orde- en omgevingsrecht. Zijn onderzoek leverde niet alleen aanbevelingen op voor de...