Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law & Society
Header image Recht & Samenleving

Resultaten voor tag: jeugdbescherming

Prof. mr. dr. B. C. A. (Brigit) Toebes en dr. K (Karine) van 't Land

'De jeugd, de zorg en het recht'

Datum:01 mei 2023

Auteurs: prof. dr. Brigit Toebes en dr. Karine van 't Land
De Jeugdzorg (verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) staat volop in de belangstelling. Deskundigen spreken over een crisis in deze drie vormen van zorg, en zelfs van een...