Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law & Society
Header image Recht & Samenleving

Resultaten voor tag: arbeidsmarktparticipatie

mr. E.R. (Lisa) van Nieuwkoop

Hoe word jij betekenisvol ouder? Een multidisciplinair onderzoek naar de arbeidsmarktparticipatie van 55-plussers

Datum:31 januari 2024

Auteur: mr. Lisa van Nieuwkoop
De vergrijzing van Nederland is een onontkoombare realiteit. Zo zal het aantal 65-plussers tussen 2023 en 2040 stijgen van 3,5 miljoen naar 4,8 miljoen.1 Deze demografische verandering brengt meerdere uitdagingen met zich...