Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Centre for Public Order and Safety (COOV) Handhaving

Wetboek van strafrecht

Annotatie bij Hoge Raad 24 april 2007 (Ordebevelen op stations)
2008: Het ARV berustte ten tijde van het tenlastegelegde op art. 27 Spoorwegwet 1875. Art. 7 ARV richt zich, kort gezegd en voor zover hier van belang, tot een ieder die zich als niet-reiziger op een station bevindt met het gebod de aanwijzingen betreffende de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang op te volgen die hem ‘door of vanwege de spoorweg’ duidelijk kenbaar zijn gemaakt.