Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs

Studiejaar 2022-2023: welkom!

Studeren aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen
Studeren aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen

Kom jij na de zomer bij ons studeren? We zijn blij om je straks te mogen verwelkomen en op de faculteit te mogen ontvangen. Via deze pagina informeren we je tot aan de start van jouw studie over een aantal praktische zaken.

Introductie

Op dinsdag 30 augustus en woensdag 31 augustus vindt de Facultaire Introductie plaats. Je neemt deel aan een van beide dagen. Als je bent ingeschreven voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid ontvang je bericht over de dag waarop je bent ingepland. De Facultaire Introductie is de eerste kennismaking met de Faculteit Rechtsgeleerdheid en met de Juridische Faculteitsvereniging (JFV). Tijdens deze dag kun je je boeken ophalen bij de JFV Boekenmarkt en krijg je een rondleiding langs de belangrijkste locaties. Daarnaast krijg je de kans al je vragen te stellen over de studie aan rechtenstudenten.

In het weekend van 2 t/m 4 september 2022 vindt het Rechten Introductiekamp plaats op kampeerboerderij Wouda. Dit is hét weekend om je mederechtenstudenten te leren kennen en vrienden voor het leven te maken!

Zachte Knip

Door de coronamaatregelen werd het onderwijs aan de RUG en andere universiteiten gedeeltelijk digitaal verzorgd. Niet alles kan echter digitaal worden gedaan en dit kan bij sommige studenten zorgen voor studievertraging. Sinds de invoering van de zogenaamde ‘Harde Knip’ is het slechts mogelijk om met je master te beginnen als je bent afgestudeerd voor je bachelor. Vanwege de coronacrisis heeft het ministerie van OCW besloten dat deze toegangseis door universiteiten onder voorwaarden eenmalig mag komen te vervallen en wordt voor aankomend collegejaar (2022-2023) de zogenaamde ‘Zachte Knip’ opnieuw toegepast.

Vanaf 1 september 2022 mag je onder voorwaarden als derde- of hogere jaars bachelorstudent starten met je master als je je bachelor nog niet helemaal hebt afgerond. Ook mag je als premasterstudent starten met je master als je je premasterpakket nog niet helemaal hebt afgerond. Hierdoor kun je alvast mastervakken volgen en je studievertraging zoveel mogelijk beperken. Let op: je moet je dan zowel voor je Bachelor / Premaster als voor je Master opleiding inschrijven.

Er zitten wel voorwaarden aan deze versoepeling. De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft de volgende voorwaarden:

Voor Bachelor studenten

 1. Studenten die in het studiejaar 2020-2021 of 2021-2022 gebruik hebben gemaakt van de zachte knip kunnen niet nogmaals van deze regeling gebruik maken.
 2. Je hebt een inschrijving gehad in de bachelor in studiejaar 2021-2022.
 3. Je hebt een goedgekeurd vakkenpakket. Heb je dit nog niet ter beoordeling in Progress ingediend, doe dat dan vóór 1 juni 2022.
 4. Je hoeft van de bacheloropleiding nog slechts vakken met een gezamenlijke studielast van ten hoogste 15 ECTS te halen.
 5. Je hebt aan het eind van dit studiejaar (2021-2022) het bachelor-afsluitend onderdeel succesvol afgerond.

Voor premaster studenten

 1. Studenten die in het studiejaar 2020-2021 of 2021-2022 gebruik hebben gemaakt van de zachte knip kunnen niet nogmaals van deze regeling gebruik maken.
 2. Je hebt een inschrijving gehad in de premaster in studiejaar 2021-2022.
 3. Je hebt een goedgekeurd vakkenpakket. Heb je dit nog niet ter beoordeling ingediend, doe dat dan vóór 1 juni 2022.
 4. Je hoeft van het premasterpakket nog slechts vakken met een gezamenlijke studielast van ten hoogste 15 ECTS te halen.

Let op: bij de tentamenplanning kunnen we komend studiejaar geen rekening houden met mogelijke overlap tussen bachelor- en mastertentamens.

Indien je voldoet aan de voorwaarden kun je je tegelijkertijd inchrijven voor de bachelor / premaster en de master. Dit mag maximaal één studiejaar duren. Je moet dus in 2022-2023 je bachelor of premaster afronden. Als je bachelor of premaster vóór 1 september 2023 niet is afgerond, dan kun je je het studiejaar daarop niet opnieuw inschrijven voor je master.

Let op: je mogelijkheid om je in 2023-2024 weer in de premaster in te schrijven vervalt dan ook.

Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Meld je dan voor de bachelor / premaster én master aan via Studielink vóór 1 augustus 2022. Zodra alle tentamenresultaten bekend zijn zullen wij de studenten die aan alle voorwaarden voldoen toegang geven tot de master. Deze studenten krijgen hiervan een bericht. Heb je geen bericht gehad en denk je wel in aanmerking te komen stuur dan na 15 augustus een bericht naar je studieadviseur.

Instromen op grond van hbo-propedeuse

Volg je nu een hbo-propedeuse en wil je per 1 september 2022 starten met de bachelor Rechtsgeleerdheid? Vanwege de coronacrisis wordt er in studiejaar 2022-2023 opnieuw eenmalig een uitzondering gemaakt op de regel dat je pas ingeschreven kunt worden voor de propedeuse Rechtsgeleerdheid als je een afgeronde hbo-propedeuse (HBO Rechten, SJD of Bedrijfskunde-MER) hebt. Je kunt ingeschreven worden als je minimaal 45 ECTS van je propedeuse hebt afgerond. De hbo-propedeuse moet vervolgens wel in studiejaar 2022-2023 worden afgerond. Voor de propedeuse van de bachelor Rechtsgeleerdheid blijft de BSA onverkort gelden. Dat betekent dat je naast je hbo-vakken in het studiejaar 2022-2023 nog de BSA-norm van 45 ECTS moet halen om door te kunnen studeren in het volgende studiejaar.

De procedure is als volgt

 • Je hebt je voor 1 mei aangemeld via Studielink en je hebt meegedaan met de verplichte matching.
 • Zodra je minimaal 45 ECTS hebt behaald van je propedeuse vraag je daarvan een verklaring aan je hogeschool.
 • Deze verklaring stuur je naar toelating-rechten rug.nl.
 • Wij laten aan de Studenten Informatie en Administratie weten dat je toelaatbaar bent zodat zij je inschrijving verder kunnen afhandelen.

Heb je vragen dan kun je mailen naar toelating-rechten rug.nl. Deze regeling geldt alleen voor studenten die zich op tijd, dus uiterlijk 1 juni, hebben aangemeld voor Rechtsgeleerdheid aan de RUG via Studielink en die mee hebben gedaan aan de verplichte matching op 27 mei of 11 juni 2021.

Vragen, twijfel, onzekerheid?

We kunnen ons goed voorstellen dat je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over alle informatie die je hierboven vindt, of over hoe het komende studiejaar eruit zal gaan zien. Mocht je graag van te voren contact met ons willen hebben, dan staan onze studieadviseurs voor je klaar. Zij zijn bereikbaar via studieadvies-rechten rug.nl.

Je kunt ook contact opnemen met onze Infobalie. De Infobalie Rechten is telefonisch, via whatsapp en per mail te bereiken. Ma t/m do van 10-16 uur en vrijdag van 10-13 uur.

Meer informatie over onder andere Corona-gerelateerde zaken tref je onder de volgende links:

Laatst gewijzigd:20 juli 2022 10:29