Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Other study options

Open Colleges

Voor wie behoefte heeft om op enig onderdeel van het recht zijn of haar kennis te vergroten, te verdiepen of te vernieuwen bestaat de mogelijkheid om op contractbasis deel te nemen aan de reguliere colleges zonder te zijn ingeschreven als student. U volgt de vakken van uw keuze samen met de reguliere studenten.

Wat zijn Open Colleges?

Open Colleges, (Turftorenstraat)
Open Colleges, (Turftorenstraat)

De faculteit verzorgt ten behoeve van de reguliere studenten onderwijs in verschillende studierichtingen. Hiervoor biedt de faculteit de studenten in totaal ongeveer 325 verschillende vakken aan. Om het onderwijs in deze vakken te mogen volgen dient u normaal gesproken als (deeltijd)student bij de universiteit te zijn ingeschreven. U hebt dan het recht onderwijs in alle aangeboden vakken te volgen. Als u echter slechts het onderwijs in één of enkele van de aangeboden vakken wilt volgen, dan kunt u zich per vak in te schrijven als "contractant".

Voor wie zijn de Open Colleges geschikt?

Iedereen wordt regelmatig met de werking van het recht geconfronteerd, als consument, werknemer, patiënt, ondernemer, burger, etc. Als u belangstelling hebt  voor de invloed van het recht op de samenleving en u zelf, dan bieden de Open Colleges u een rijke bron om uit te putten. Daarnaast kan het volgen van een of meer vakken nuttig zijn voor uw beroep, specialisatie, herintreden of om toegang te krijgen tot juridische beroepen. Meer informatie vindt u in de brochure.

Hoe is een studiejaar ingedeeld?

In de jaarindeling is de opbouw van het studiejaar overzichtelijk weergegeven.

Wat is de aanmeldingsprocedure?

Open Colleges, ingang Uurwerkersgang
Open Colleges, ingang Uurwerkersgang

Als u zich als contractant aanmeldt voor het hoorcollege van een vak zult u in principe worden toegelaten.  Als u uw deelname aan een vak wilt afsluiten met een tentamen, dan gelden hiervoor alle voorvereisten die ook gelden voor de reguliere studenten (vooropleiding, verplichte voorvakken enz.).

 • In de brochure vindt u o.a. algemene informatie m.b.t. de Open Colleges., de annuleringsregeling en de onderwijsvormen.
 • Vakkenoverzicht Open Colleges 2019-2020
 • Wilt u vakken afleggen i.h.k. van Civiel Effect, neem dan eerst contact op met de studieadviseur over de af te leggen vakken
 • Heeft u eerder ingeschreven gestaan als premaster student, dan raden wij u aan om eerst een afspraak met een studieadviseur in te plannen. U kunt de Infobalie Rechten bellen voor het maken van een afspraak.
 • Het aanmeldingsformulier openen in google chrome (werkt niet op een tablet/telefoon), digitaal invullen (ook blad 2), printen, ondertekenen (i.v.m. automatische machtiging kan dit helaas niet digitaal), scannen en mailen naar mevrouw H. Hofman
 • Handgeschreven aanmeldingsformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen

Deadline aanmelding studiejaar 2019-2020:

 • Blok 1 voor 21 augustus
 • Blok 2 voor 23 oktober
 • Blok 3 voor 15 januari
 • Blok 4 voor 20 maart

Ingangseisen deelname werkgroepen/tentamen open colleges


Deelname bachelor vakken:

 • Afgeronde juridische wo ba of ma
 • Afgeronde HBO Rechten ba

Deelname master vakken:

 • Afgeronde juridische wo ma
 • Maximaal 2 optionele/verplichte vakken uit 1 opleiding

Uitzonderingen:

 • Burgerlijk Recht 2 tijdens HBO Rechten (mits hbo prop is behaald)

Voor een aantal vakken die speciaal voor niet-juristen worden aangeboden geldt een afwijkend beleid. Deze vakken kunnen worden gevolgd door cursisten die (minimaal) een HBO/WO propedeuse hebben behaald.

Dit betreft de volgende vakken:

 • Bestuursrecht voor niet-juristen
 • Informaticarecht voor niet-juristen
 • Inleiding Politicologie
 • Inleiding Recht voor niet-juristen
 • Inleiding Strafrecht voor niet-juristen
 • Privaatrecht voor niet-juristen

Bij toegangseisen in de vakomschrijving kunnen nog aanvullende eisen (zoals een verplicht voorvak) worden gesteld.

U mag ALTIJD de hoorcolleges van een vak volgen, ongeacht uw vooropleiding.

Waar vindt u actuele informatie?

Als u staat ingeschreven als contractant is het verstandig om regelmatig in onze Kennisbank Rechten (voor reguliere studenten) te kijken. In onze kennisbank vindt u alle algemene informatie over de opleidingen aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Bovendien wordt uitgelegd hoe de faculteit het onderwijs en de toetsing heeft georganiseerd. Verder treft u hier belangrijke informatie aan, o.a. de jaarindeling, het collegerooster, de eventuele roosterwijzigingen, het tentamenrooster etc.  Voor informatie over de literatuur van een vak kunt u contact opnemen met de vakgroep.

Handige links

Aanmeldingsformulier openen in google chrome, digitaal invullen (ook blad 2) ,printen, ondertekenen (i.v.m. automatische machtiging kan dit helaas niet digitaal), scannen en mailen naar mevrouw H. Hofman

Vakkenoverzicht Open Colleges 2019-2020

Aanmeldingsformulier

Brochure

Collegerooster

Jaarindeling

Online colleges

Centrum voor Informatie Technologie

Klappers / syllabi bestelprocedure

Progresswww

Tentamenrooster, collegerooster & jaarindelinglocaties

Onderwijs/Tentamen locaties

Vakgroepen contactgegevens

Vragen?

Vragen kunt u stellen aan mevrouw H. Hofman , Open Colleges Rechten.

Laatst gewijzigd:09 maart 2020 07:34
printView this page in: English