Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media

Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

15 april 2019
Prof. dr. Edwin Woerdman

De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem. Een extra taks leidt tot een inefficiënte stapeling van beleidsinstrumenten en hogere kosten voor de energietransitie, stelt Edwin Woerdman in zijn oratie. Met stijgende verbazing las Woerdman, hoogleraar markten en regulering, een rapport van De Nederlandsche Bank uit 2018. ‘Daarin staat dat de negatieve externe effecten van broeikasgassen efficiënt zijn terug te dringen door een hogere CO2-prijs in te voeren. Alsof we twintig jaar geleden leven en er helemaal geen emissiehandelssysteem voor CO2 bestaat!’, zegt hij op SC Online.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:15 januari 2024 14:06

Meer nieuws