Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Samenwerking logistiek onderzoek met Georgia Tech van start: ondertekening tijdens Economische missie Atlanta

12 oktober 2015
Van links naar rechts staand: Minister President Bourgeois (Vlaanderen), Burgemeester Kasim Reed (Atlanta), Premier Rutte (NL). Zittend, ondertekenaars: Francis Rome (Directeur VIL – Vlaanderen), Martin Savelsbergh (hoogleraar ISyE GA Tech), Liesbeth Staps (Deputy Director Dinalog – NL), Benoit Montreuil (hoogleraar ISyE, GA Tech), Iris Vis (hoogleraar RUG/FEB), en Edwin Romeijn (hoogleraar ISyE, GA Tech)

Hoe kan de logistieke sector leren van de werking van het internet? Bij het versturen, opslaan en leveren van fysieke producten zouden we een voorbeeld kunnen nemen aan het verzenden van e-mails via het web. Dit innovatieve concept, genaamd Physical Internet, staat centraal in een samenwerkingsverband tussen de topsector logistiek, het Vlaams Instituut voor de Logistiek en Georgia Institute of Technology.

Tijdens de Nederlands-Vlaamse Economische missie in Atlanta was hoogleraar Iris Vis van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de RUG namens TKI Dinalog een van de zes ondertekenaars van het document.

In het bijzijn van premier Mark Rutte, minister president Bourgeois (Vlaanderen) en de burgemeester van Atlanta Kasim Reed is op 6 oktober een Memorandum of Understanding getekend tussen tussen TKI Dinalog (Top consortium Kennis en Innovatie voor de Nederlandse topsector logistiek met universiteiten, waaronder de Rijksuniversiteit Groningen, en bedrijven als deelnemers), Georgia Institute of Technology en het Vlaams Instituut voor de Logistiek.

Vis en Staps in gesprek met Rutte
Vis en Staps in gesprek met Rutte
“Mooie kansen”

Professor Iris Vis: “Het doel is om een extra stimulans te geven aan de samenwerking met Georgia Tech in wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding om zo bij te dragen aan innovaties in de logistieke sector. De nieuwe overeenkomst biedt onderzoekers in Nederland op het gebied van logistiek, en daarmee ook onze vakgroep Operations van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in Groningen, mooie kansen. Enerzijds in de samenwerking met Georgia Tech en anderzijds in de mogelijke contacten met het Amerikaanse bedrijfsleven. Kernelementen van de overeenkomst zijn het doen van gezamenlijk onderzoek, gezamenlijk organiseren van congressen en seminars en het opzetten van een subsidieregeling voor promovendi en post-docs om een aantal maanden aan Georgia Tech onderzoek te doen.”

Rutte bijgepraat

Voor de ondertekening werd premier Rutte bijgepraat door de Nederlandse ondertekenaars (naast Iris Vis was dit Liesbeth Staps van Dinalog) over het centrale onderwerp in de samenwerking: het Physical Internet (PI). Vis: “Het Physical Internet (PI) is gebaseerd op volledig verbonden en open netwerken van duurzame logistieke diensten. PI kan worden gezien als een uitbreiding van de huidige synchromodaal denken, door real-time beslissingen te nemen over de routering, keuze voor transportmodaliteit en overslagpunten van containers en hun inhoud.”

In januari 2016 start in Groningen het eerste Nederlandse onderzoeksproject op het gebied van het Physical internet: het NWO/TKI Dinalog gefinancierde project “ Towards virtual ports in a physical internet ” met onderzoekers Iris Vis, Kees Jan Roodbergen, Paul Buijs, Leandro Coelho (allen RUG) en Lori Tavasszy (TU Delft) en bedrijfspartners Groningen Seaports en Havenbedrijf Rotterdam.


Zie ook:

Noot voor de pers

Voor meer informatie, prof. dr. Iris Vis , Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Laatst gewijzigd:29 januari 2016 17:50

Meer nieuws