Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Impuls aan fundamenteel onderzoek omtrent logistiek, duurzaamheid en energie voor RUG

27 augustus 2015
Iris Vis
Iris Vis

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en TKI Dinalog hebben 1,18 miljoen euro toegekend aan 2 Groningse onderzoeksprojecten ("Towards virtual ports in a physical internet" en “Adaptive Logistics in Circular Economy?”).
Deze projecten krijgen financiering vanuit het NWO onderzoeksprogramma Vitale Logistiek dat bijdraagt aan de doelstellingen van de Topsector logistiek en zich specifiek richt op het ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis die nodig is voor de vitaliteit van de Nederlandse logistieke sector voor de (middel)lange termijn. In totaal zijn 5 projecten voor fundamenteel onderzoek gehonoreerd. De toekenning betekent voor de Rijksuniversiteit Groningen een belangrijke impuls voor de strategische onderzoeksgebieden logistiek, duurzaamheid en energie.

Havens in het Physical Internet
Het project "Towards virtual ports in a physical internet" met onderzoekers Iris Vis, Kees Jan Roodbergen, Paul Buijs, Leandro Coelho (allen RUG/Operations) en Lori Tavasszy (TU Delft) en bedrijfspartners Groningen Seaports en Havenbedrijf Rotterdam krijgt een totaalbudget van 591.000 euro. In het project staat de rol van havens in het Physical Internet initiatief centraal. Het Physical Internet (PI) gaat, naar analogie van het versturen van e-mails over het digitale web, uit van volledig verbonden en open netwerken van logistieke diensten waarin fysieke objecten worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en gebruikt. PI kan worden gezien als een uitbreiding van de huidige synchromodaal denken, door real-time beslissingen te nemen over de routering, keuze voor transportmodaliteit en overslagpunten van zeecontainers en hun inhoud. Naast conceptueel onderzoek naar de rol van havens in PI, zullen beslissingsondersteunende systemen worden ontwikkeld voor logistieke operaties in havens en hun achterland. Dit is het eerste Nederlandse onderzoeksproject naar PI en is wereldwijd gezien het eerste project waarin de rol van havens binnen PI netwerken centraal staat.

Project “Adaptive Logistics in Circular Economy? (ADAPNER)”
Onderzoekers Hans Wortmann, George Huitema en Gerard Dijkema (allen RUG) en partners Holthausen en Gasunie kregen subsidie toegekend voor het project ADAPNER met een totaalbudget van 588.500 euro over een periode van vier jaar. Biomassa speelt een centrale rol bij biologische voeding en als grondstof voor biogas. Biogas is momenteel niet economisch rendabel in Nederland zonder subsidies. Dit wordt vooral veroorzaakt door de logistieke kosten. Vervoer van biomassa, biogas en digestaat is momenteel te duur om een ‚Äč‚Äčlevensvatbare circulaire economie rond biogas te waarborgen. Dit project richt zich op het realiseren van economische haalbaarheid door nieuwe technologieën en nieuwe organisatievormen op dit gebied.

Laatst gewijzigd:15 december 2016 12:00
printView this page in: English

Meer nieuws