Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Impuls aan fundamenteel onderzoek omtrent logistiek, duurzaamheid en energie voor RUG

27 augustus 2015
Iris Vis
Iris Vis

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en TKI Dinalog hebben 1,18 miljoen euro toegekend aan 2 Groningse onderzoeksprojecten ("Towards virtual ports in a physical internet" en “Adaptive Logistics in Circular Economy?”).
Deze projecten krijgen financiering vanuit het NWO onderzoeksprogramma Vitale Logistiek dat bijdraagt aan de doelstellingen van de Topsector logistiek en zich specifiek richt op het ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis die nodig is voor de vitaliteit van de Nederlandse logistieke sector voor de (middel)lange termijn. In totaal zijn 5 projecten voor fundamenteel onderzoek gehonoreerd. De toekenning betekent voor de Rijksuniversiteit Groningen een belangrijke impuls voor de strategische onderzoeksgebieden logistiek, duurzaamheid en energie.

Havens in het Physical Internet
Het project "Towards virtual ports in a physical internet" met onderzoekers Iris Vis, Kees Jan Roodbergen, Paul Buijs, Leandro Coelho (allen RUG/Operations) en Lori Tavasszy (TU Delft) en bedrijfspartners Groningen Seaports en Havenbedrijf Rotterdam krijgt een totaalbudget van 591.000 euro. In het project staat de rol van havens in het Physical Internet initiatief centraal. Het Physical Internet (PI) gaat, naar analogie van het versturen van e-mails over het digitale web, uit van volledig verbonden en open netwerken van logistieke diensten waarin fysieke objecten worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en gebruikt. PI kan worden gezien als een uitbreiding van de huidige synchromodaal denken, door real-time beslissingen te nemen over de routering, keuze voor transportmodaliteit en overslagpunten van zeecontainers en hun inhoud. Naast conceptueel onderzoek naar de rol van havens in PI, zullen beslissingsondersteunende systemen worden ontwikkeld voor logistieke operaties in havens en hun achterland. Dit is het eerste Nederlandse onderzoeksproject naar PI en is wereldwijd gezien het eerste project waarin de rol van havens binnen PI netwerken centraal staat.

Project “Adaptive Logistics in Circular Economy? (ADAPNER)”
Onderzoekers Hans Wortmann, George Huitema en Gerard Dijkema (allen RUG) en partners Holthausen en Gasunie kregen subsidie toegekend voor het project ADAPNER met een totaalbudget van 588.500 euro over een periode van vier jaar. Biomassa speelt een centrale rol bij biologische voeding en als grondstof voor biogas. Biogas is momenteel niet economisch rendabel in Nederland zonder subsidies. Dit wordt vooral veroorzaakt door de logistieke kosten. Vervoer van biomassa, biogas en digestaat is momenteel te duur om een ‚Äč‚Äčlevensvatbare circulaire economie rond biogas te waarborgen. Dit project richt zich op het realiseren van economische haalbaarheid door nieuwe technologieën en nieuwe organisatievormen op dit gebied.

Laatst gewijzigd:15 december 2016 12:00

Meer nieuws

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 11 september 2018

  Als online consument switcht van smartphone naar pc is de aankoop nabij

  De smartphone speelt een niet te onderschatten rol bij ons online shoppen. Veel consumenten beginnen hun zoektocht op een telefoon of tablet, raken overtuigd van een product en stappen daarna over naar een minder mobiel apparaat (zoals pc of laptop)...

 • 05 september 2018

  Broedplaats voor slimme technologie

  ‘Samenwerking tussen De Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en industrie op het gebied van slimme technologie leidt tot innovatie en nieuwe bedrijvigheid.’ Dat zegt Hugo Velthuijsen, directeur van het Marion van Os Centrum voor Ondernemerschap...