Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Symposium 'Holy Land'

A Symposium in Honour of Prof. Dr. Ed Noort’s 60th Birthday
14 mei 2004

In mei van het jaar 2004 is prof. Ed Noort 60 jaar geworden. Tevens is hij 25 jaar hoogleraar Oude Testament. Deze heugelijke feiten werden met het symposium “Holy Land” gevierd.

Tijdens dit symposium hebben enkele collega’s en vrienden van prof. Noort vanuit verschillende perspectieven de rol van het Heilige Land belicht. De geschiedenis van de fascinatie voor het Heilige Land in de loop van de eeuwen, de rol van het Heilige Land in verschillende oudtestamentische, intertestamentaire en nieuwtestamentische geschriften komen aan de orde. Tot slot is ook prof. Noort ook zelf aan het woord gekomen.  

Curriculum

Prof. Dr. Ed Noort is sinds 1979 hoogleraar Oude Testament (1979-1989 te Kampen, 1989-1993 te Hamburg en sinds 1993 te Groningen). Hij houdt zich al lange tijd en op velerlei manieren bezig met het land Israël. Hierbij hebben onder andere de verhouding tussen bijbel en archeologie zijn aandacht, de geschiedenis van het oude Israël, alsook het theologisch belang van het land in de Hebreeuwse Bijbel, in het bijzonder in het boek Jozua. Zijn belangstelling strekt zich verder ook uit tot de vroegchristelijke pelgrims, de middeleeuwse kruisvaarders en de avonturiers en wetenschappers die in de 19de eeuw naar het Heilige Land reisden. Voor de moderne reiziger schreef hij een reisgids. Vanwege deze fascinatie voor het land Israël lag de titel van het symposium Holy Land voor de hand.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:14

Meer nieuws