Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive news until 2006

Afscheidscollege Prof.dr. G.P.Luttikhuizen

 

Op 29 april 2005 vindt het afscheidscollege van prof.dr.G.P.Luttikhuizen plaats. In zijn afscheidscollege zal hij de inhoud behandelen van enkele van de vroegchristelijke gnostische geschriften die in de vorige eeuw in het Egyptische woestijnzand bij Nag Hammadi zijn teruggevonden, met name het Geheime Boek van Johannes en het Evangelie van Filippus. De tweede- eeuwse schrijvers van deze boeken zijn erg negatief over de Schepper-God van het Oude Testament. Volgens hen heeft Jezus niet deze God geopenbaard maar een tot dan toe onbekende hogere God. Het college gaat in op vragen als: waarop is de gnostische kennis van de hoogste God gebaseerd, hoe spreken deze gnostici over de bijbelse God en over hun ware God?

 

Het college vindt plaats in het Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen, en begint om 15.15 uur.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:14