Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive news until 2006

Beelden van de buitenplaats

Rob van der Laarse & Yme Kuiper
Beelden van de Buitenplaats

Elitevorming in notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw

Wat bekend is over de negentiende-eeuwse aristocratische levensvormen in Nederland was tot voor kort vooral gebaseerd op dagboeken en literaire werken. Recent onderzoek naar de levensstijl van de toenmalige eigenaren van buitenplaatsen, villa’s en landgoederen maakt duidelijk dat de vorm, betekenis en uitstraling daarvan nauw samenhangt met het ontstaan en de ontwikkeling van een specifieke notabelencultuur. Daarnaast blijkt het leven op de buitenplaats en de daarmee verbonden beeldvorming een belangrijke rol hebben gespeeld bij processen van nationale, regionale en lokale elitevorming. In Beelden van een buitenplaats wordt vanuit een breed scala van invalshoeken de notabelencultuur van de negentiende eeuw voor verschillende delen van Nederland nader verkend. Een inspiratiebron daarbij waren de publicaties van jhr. F.J.E. van Lennep over de Amsterdamse society in de negentiende eeuw. Naast ruime aandacht voor de buitenplaatsencultuur in Holland, waarbij vooral mannen en vrouwen uit de hoogste kringen van Amsterdam in beeld verschijnen, komt ook het leven naar de seizoenen van aristocraten en grootburgers in de provincies Utrecht, Friesland en Gelderland aan bod. Dit boek, waaraan twaalf auteurs meewerkten, biedt daarmee ook een nieuwe kijk op de verhouding tussen aristocratische levensstijl en burgerlijke cultuur.

Uitgeverij Verloren, Hilversum (2005)

ISBN 90-6550-856-2; rijk geïllustreerd; index; 256 pp

Het boek kost 23 euro en is te koop in de boekhandel of te bestellen via www.verloren.nl

Laatst gewijzigd:14 juni 2023 13:44