Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive news until 2006

Geleerde tegenstrever van 'al die onzinboeken'

Religie en Filosofie, dinsdag 21 november 2000

Een van de grootste Qumran-deskundigen ter wereld, de Nederlandse hoogleraar dr. Adam Simon van der Woude, is zaterdag op 73-jarige leeftijd overleden. Hij verzorgde samen met dr. F. Garcia Martinez de Nederlandse vertaling van de Dode-Zeerollen, die in 1994 en 1995 in twee delen verscheen.

Van der Woude was in 1992 ook betrokken bij de publicatie van een complete editie van de Dode-Zeerollen in de grondtalen op microfiche. Aan de uitgave van de handschriften ging een jarenlange wetenschappelijke strijd vooraf.

Van der Woude promoveerde in 1957 op een proefschrift over de Dode-Zeerollen en richtte in Groningen een instituut op voor de bestudering van de beroemde handschriften.

De ruim 800 handschriften, in 1947 en daaropvolgende jaren gevonden in grotten bij Qumran, dateren uit de periode van de derde eeuw voor Christus tot de eerste eeuw na Christus. Ze bevatten onder meer fragmenten van bijna alle boeken van het Oude Testament en werpen een nieuw licht op de overleveringsgeschiedenis van het Oude Testament en op het Jodendom van het begin van onze jaartelling.

Van der Woude, geboren in het Friese Oosterlittens, was hervormd predikant in Noordlaren voordat hij in 1960 werd benoemd tot hoogleraar Oudtestamentische vakken aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1992 ging hij met emeritaat.

De Nederlandse vertaling van de Dode-Zeerollen bood volgens Van der Woude tegenwicht tegen de stroom van quasi-wetenschappelijke 'onzinboeken' over de handschriften. Ze was in zekere zin een teleurstelling voor lezers die hoopten op sensationele onthullingen over de figuur van Jezus, meende hij.

Van der Woude was van 1987 tot 1989 voorzitter van TWO, de commissie voor het theologisch-wetenschappelijk onderwijs van de Nederlandse hervormde kerk.

Hij trad af uit onvrede met nooit gerealiseerde plannen van de NHK om een eigen theologische universiteit op te richten. Het was volgens hem tegen de hervormde traditie om de predikantsopleiding los te weken van de algemene universiteiten.

Copyright: Trouw

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 18:14