Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive news until 2006

Van zendelingen, zuilen en zapreligie

Van zendelingen, zuilen en zapreligie
Datum: 2005
Wat was de invloed van Napoleon op de godsdienst in Nederland? Wat was het effect van de invoering van de bisdommen in 1853 op het katholieke volksdeel? Waarom kon Kuyper het protestantse volksdeel mobiliseren voor de Doleantie en, met de katholieken, voor een greep naar de politieke macht? Waarom was Nederland veel eerder onkerkelijk dan andere landen in Europa? Wat is zapreligie en hoeveel invloed heeft New Age eigenlijk? Gaat de godsdienst verdwijnen uit Nederland en wordt deze vervangen door spiritualiteit? Of is het geloof in God onverwoestbaar? Deze zeer leesbare studie van Jan Bremmer geeft in vogelvlucht antwoord op deze vragen en biedt daarbij een boeiend beeld van de religieuze ontwikkeling in ons land van 1800 tot heden, met bijzondere aandacht voor de invloed van de verzuiling. Daarbij wordt regelmatig ‘ingezoemd’ op een klein kerkgenootschap, Het Apostolisch Genootschap, waarvan de geschiedenis de religieuze veranderingen in Nederland op interessante wijze illustreert.
Het boekje is uitgegeven door Eburon te Delft ((ISBN: 90-5972- 095-4) en te koop in de boekhandel (ongeveer 13 euro).
Laatst gewijzigd:14 juni 2023 15:44