Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Symposium Zelfmoordaanslagen

28 januari 2004

Op 28 januari 2004 organiseert de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap een discussiemiddag over het verschijnsel zelfmoordaanslagen in het gebouw van de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Boteringestraat om 14.30 uur.   

Het verschijnsel zelf behoeft nauwelijks toelichting. De puinhopen van de synagoge in Istanbul zijn slechts de laatste (op het moment van schrijven!) in een lange rij die loopt van India (de moord op Rajiv Gandhi) en Sri Lanka (de Tamiltijgers) via Tsjetsjenië en de Twin Towers tot aan het Midden Oosten, waar vooral de Palestijnse zelfmoordaanslagen veel aandacht krijgen vanwege de vele westerse banden met Israel. Tegelijkertijd is ons inzicht in het fenomeen nog maar zeer beperkt. Er is relatief weinig literatuur en we tasten vaak in de duisternis als we het fenomeen trachten te begrijpen. Een aanzet daartoe is de geplande middag waar vragen zullen worden besproken als: wat is de aanleiding tot deze plotselinge explosie (excusez le mot!) aan zelfmoorden, wie voeren ze uit, wat zijn hun motieven, hoe worden ze geselecteerd, hoe kunnen we ons er tegen beschermen, zijn dit soort ‘suicide bombings’ ethisch verdedigbaar en wat zeggen ze over onze tijd?  

De vragen zullen worden besproken door een forum onder leiding van prof.dr. Doeko Bosscher, voormalig rector magnificus van de RUG. Het forum bestaat uit prof.dr. Patrick Vandermeersch, prof.dr. Jan Bremmer (allebei van de RUG, de eerste godsdienstpsycholoog, de tweede godsdienstwetenschapper), René Diekstra (de bekende zelfmoord expert), Mariwan Kanie (politicoloog en journalist, afkomstig uit Iraaks Koerdistan en veelvuldig ter plaatse) en Anne Ruth Mackor (rechtsfilosofe van de RUG).

 

 

Hoofdsponsor: Dagblad van het Noorden

Medewerking:  Studium Generale van de RUG, Onderzoekschool Geesteswetenschappen Groningen

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:14

Meer nieuws