Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Afscheid dr. Lourens van den Bosch

27 september 2002

Symposium ‘Godsdienstgeschiedenis en de moderne wereld’

Ter gelegenheid van het afscheid van dr. Lourens van den Bosch heeft de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap een symposium op vrijdag 27 september 2002 georganiseerd. Het thema omvat de patronen en achtergronden van het ontstaan en de ontwikkeling van de vakgebieden godsdienstgeschiedenis en godsdienstwetenschap. Dit wordt bekeken tegen de achtergrond van sociale, culturele en wetenschappelijke veranderingen in het Europa van de negentiende en twintigste eeuw.  

Het symposium is georganiseerd door de onderzoekgroep Religie, Representatie en Macht, waaraan dr. L.P. van den Bosch (1944) verbonden was. Van den Bosch was universitair hoofddocent in de vergelijkende godsdienstwetenschap en de geschiedenis van de Indische godsdiensten en de geschiedenis van de Islam. Ook was hij lange tijd bestuurslid van het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap. Van den Bosch was nauw betrokken bij de in Groningen opgezette en gecoördineerde uitgaven op het terrein van de iconografie van religies. Dit jaar verscheen bij uitgeverij Brill te Leiden zijn magnum opus Friedrich Max Müller. A Life Devoted to the Humanities. Dit werk vormt samen met de studie Discovering Religious History in the Modern Age van Hans Kippenberg, hoogleraar in Bremen en Erfurt, de aanleiding voor het thema van het afscheidssymposium.

Datum en tijd:     vrijdag 27 september 2002, 13.00 uur

Titel:                    Godsdienstgeschiedenis en de moderne wereld

Plaats:                 Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen (nieuwe adres theologische faculteit)

Organisatie:        Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Informatie:          dr. Yme Kuiper

Programma

13.00-13.30 uur  ontvangst en opening door voorzitter dr. Marjo Buitelaar

13.30-15.00 uur  lezingen en reacties

 • prof.dr. Hans Kippenberg: Godsdienstgeschiedenis en de constructie van de moderne cultuur.
 • prof.dr. Arie Molendijk. De uitvinding van de godsdienstgeschiedenis: methodologische kanttekeningen bij de geschiedschrijving van de godsdienstwetenschap.
 • prof.dr. Jan Bremmer. Differentiatie en specialisatie in de negentiende-eeuwse godsdienstgeschiedenis.

15.00-15.30 uur  theepauze

15.30-17.10 uur  lezingen en reacties

 • dr. Yme Kuiper.  Elias contra Wittgenstein: ‘De wereld van de gelovige is niet een heel andere dan die van de ongelovige.’
 • dr. Wim Hofstee. Godsdienstwetenschap en maatschappelijke relevantie.
 • prof.dr. Wessel Krul. F. Max Muller in Nederland.
 • dr. L.P. van den Bosch. F. Max Muller en de godsdienstgeschiedenis van zijn en onze tijd.

17.15 uur             afscheidsreceptie en borrel (Spiegelzaal, Academiegebouw)

Laatst gewijzigd:08 juli 2015 16:02

Meer nieuws

 • 12 december 2018

  Vredesambassadeur worden

  Vicki Collinge en Marieke Klijnstra rapporteren over hun bezoek aan de UN Peace Summit for Emerging Leaders in Bangkok, 28-30 november 2018.

 • 23 november 2018

  Lancering Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn

  Op 30 november 2018 wordt het Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen gelanceerd met een symposium over aardbevingen, seksueel welzijn en de dood. Het Centrum...

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...