Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & Samenleving

Mijn Streek

De geschiedenis van het landschap voor een groot publiek

Het Kenniscentrum Landschap werkte in 2014-2015 structureel samen met het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant in de serie Mijn Streek. Dit was een 30-delige serie wandel- en fietstochten, verdeeld over Groningen, Friesland en Drenthe, gebaseerd op de door het Kenniscentrum Landschap ontwikkelde website www.landschapsgeschiedenis.nl. Elke twee weken verscheen er een nieuwe aflevering in de krant en een filmpje op Youtube.

Ervaren onderzoekers, talentvolle studenten en gelouterde streekonderzoekers informeerden de lezers over het landschap en de cultuurgeschiedenis daarachter. Mijn Streek bracht de kennis over het landschap letterlijk dichtbij de bewoners ervan. Of het nu gaat om wat je kunt aflezen aan de veenlaag onder een kerk en hoe het dorp Wijnjeterp twee kilometer opschoof in de tijd (Zuidoosthoek) of om het geheime tunneltje van Oostum en waarom een wierde soms nog maar voor een kwart bestaat (Reitdiep). Er blijkt veel te ontdekken in het landschap, als je weet waar je naar kijken moet.

Meer afleveringen (filmpjes en artikelen) zijn te vinden op:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLU8FDKQ7LNq1gFZZLHGOmADOXvyKtJh08

http://www.paulstraatsma.nl/

http://www.dvhn.nl/mijnstreek/

Mijn streekdag

De serie is op 27 mei 2015 afgesloten met een speciale Mijn Streekdag in Veenhuizen. Ca. 200 bezoekers hoorden daar meer over de verschillende landschappen in Noord-Nederland. Er waren presentaties van medewerkers en studenten van het Kenniscentrum Landschap. Ook werd een boek met de gebundelde fiets- en wandeltochten met achtergrondinformatie door journalist en initiatiefnemer Paul Straatsma gepresenteerd.

Cursus Cultuurlandschappen

Naast de website met kennis over de landschapsgeschiedenis en het project Mijn streek dat daaruit ontstond, organiseert het Kenniscentrum Landschap ook sinds 2012 een jaarlijkse cursus Cultuurlandschappen van Noord Nederland. Deze cursus is gericht op medewerkers van gemeentes, adviesbureaus, provincies, waterschappen, natuur- en landschapsorganisaties en andere geïnteresseerden. In een reeks colleges en veldexcursies maken de deelnemers kennis met verschillende typen cultuurlandschappen en wat daarover vanuit de wetenschap bekend is. Dat biedt een bredere context voor allerlei praktische vraagstukken over de omgang met, begrip voor en besluiten over deze landschappen.

Landschapsbiobrafie Drentse Aa

Op 1 juli 2015 verscheen de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa, het enige nationale landschap met een combinatie van natuur, landbouw en levende dorpen. Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis en directeur van het Kenniscentrum Landschap en historisch geograaf Hans Elerie naemen het initiatief. De landschapsbiografie is interessant voor bewoners, beheerders, beleidsmakers en wetenschappers.

Kijk hier naar een kort filmpje over de landschapsbiografie:

Meer informatie over het Kenniscentrum Landschap vindt u op hun website.

Laatst gewijzigd:29 november 2017 18:05
printView this page in: English