Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & SamenlevingNationale Wetenschapsagenda

Minderheden en herinneringen

Door: Dr.P. (Petra) Broomans, Europese Talen en Culturen
Door: Dr.P. (Petra) Broomans, Europese Talen en Culturen

Hoe verwoorden auteurs van minderheidsgroepen herinneringen aanpijnlijke historische gebeurtenissen en ervaringenin hun verhalen? En hoe draagt dat bij aan onze collectieve culturele herinnering en de vorming van nieuwe identiteiten?

Nederland is altijd een multiculturele samenleving geweest met minderheden die daarin een plek en een identiteit moesten vinden. In onze collectieve culturele herinnering dienen ook pijnlijke gebeurtenissen een plaats te krijgen. Onderzoek naar de stem van auteurs afkomstig uit minderheidsgroeperingen is voor een evenwichtig beeld van zulke pijnlijke historische gebeurtenissen van wezenlijk belang. Hoe kunnen herinneringen aan oude conflicten, trauma´s, lijden en verlies, maar ook de mogelijkheden tot oplossingen aan tijdgenoten en volgende generaties worden doorgegeven? De verwerking van de slavernij is hier een voorbeeld van dat getuige het Zwarte Pietendebat ook in Nederland speelt. De komst van nieuwe vluchtelingen vanuit Afrika via de Middellandse Zee zal weer nieuwe verhalen met zich meevoeren. Hoe kunnen deze herinneringen in fictie en non-fictie aangewend worden om nieuwe identiteiten te overdenken, te herschrijven of te herscheppen tegen de achtergrond van een veranderend Nederland, de achtertuin van de Middellandse Zee?

Laatst gewijzigd:26 mei 2015 13:34