Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & SamenlevingInteressegebieden

Kunst en Cultuur

Cultuur op de Grote Markt
Cultuur op de Grote Markt

Kunstenaars, of dat nu schrijvers, film- of theatermakers, muzikanten of schilders zijn, houden ons een spiegel voor. Ze tonen ons hoe onze samenleving in elkaar lijkt te zitten, hoe we ons gedragen en leveren daar vaak kritiek op. Dat is van alle tijden, vandaar dat kunstenaars ook gemakkelijk in conflict komen met dictatoriale regimes. Het bestuderen van kunst en cultuur gaat daarom ook niet om of iets mooi of lelijk is. Het gaat om de relatie tussen kunst en samenleving. Wat zeggen de kunstwerken over een bepaalde tijd? Hoe probeert de kunstenaar zijn publiek een spiegel voor te houden? Wat kunnen we via kunst leren opsteken over thema's in de maatschappij als bijvoorbeeld immigratie?

Voorbeelden uit de facultaire praktijk

Barend van Heusden
Barend van Heusden

"Het doel van cultuureducatie zou moeten zijn, dat je kinderen leert om te reflecteren op hun eigen cultuur en die van anderen met verschillende middelen."

Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie, leidde van 2010 tot 2014 het project Cultuur in de Spiegel. Dit is het eerste onderzoek naar cultuureducatie op grote schaal in Nederland. Het is uitgevoerd in nauwe samenwerking met scholen en leverde belangrijke praktische uitkomsten voor cultuureducatie. Lees hier meer: Cultuur in de Spiegel

Onderzoeksgroep Gedeelde Literatuur
Onderzoeksgroep Gedeelde Literatuur

"Lezers in leesgroepen zijn actieve gebruikers van literatuur. Ze dragen bij aan het overbrengen van ideeën, opvattingen, normen en waarden. Juist dit lezerspubliek willen we in ons onderzoek betrekken."

In het project Gedeelde literatuur werken de docenten/onderzoekers Sandra van Voorst (moderne Nederlandse letterkunde), Jeanette den Toonder en Petra Broomans (Europese talen en culturen) samen met de maatschappelijke partners Stichting Senia en de bibliotheken Groningen en Eemland. Met een groep studenten werd onderzoek gedaan naar leesgroepen. Hiervoor ontving het project een Alfa Meerwaarde subsidie van NWO. Lees hier meer: Gedeelde literatuur

Expertisecentra

Op het gebied van kunst en cultuur zijn de volgende centra actief:

Nationale wetenschapsagenda

Het onderzoek in de Faculteit der Letteren op het gebied van kunst en cultuur is van belang voor de Nederlandse samenleving. De Nationale Wetenschapsagenda heeft de terreinen samengevat in routes.  Voor kunst en cultuur zijn vooral de volgende routes van belang:

  • Kunst; onderzoek en innovatie in de 21e eeuw
  • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
  • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
  • Smart liveable cities

Laatst gewijzigd:01 oktober 2018 14:57
printView this page in: English