Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenMobility OfficePlacements via Mobility Office Faculty of Arts

Jaarverslag 2008-2009

JAARVERSLAG STAGEBUREAU LETTEREN

Samenvatting jaarverslag over het collegejaar 2008-2009

Aantal stages:

Het totaal aantal geregistreerde Letteren-stages is 272. Vorig jaar waren dit er 276.

Stageopdrachten:

De meeste stageopdrachten liggen op de terreinen van onderzoek, beleid en projectmanagement. De opdrachten werden gedaan voor met name de (semi-) overheid sector, in musea, ambassades en aan universiteiten.

Internationale stages:

Van de 272 stages waren er 100 internationaal, 37%. Vorig jaar waren dit er 118, een daling van 6%.

Stagevergoeding:

61% van de studenten ontving een stagevergoeding van de stagegever. Vorig jaar was dat nog slechts 50%. De gemiddelde stagevergoeding is gedaald, naar € 323. De gemiddelde stagevergoeding in Nederland bedroeg € 280 netto per maand. Voor buitenlandse stages was de vergoeding gemiddeld € 440 per maand.

Beoordeling:

Stages werden door de begeleidende docent goed beoordeeld; 50% met een 8, 16% met een 9.

Belang van de stage:

99% van de studenten vindt de stage een belangrijk en zinvol onderdeel van hun studie.

Stage en arbeidsmarkt:

Van de stagiairs heeft 36% na hun stage de mogelijkheid gekregen betaald werk te gaan verrichten via hun stagegever; van hen heeft 50% daadwerkelijk werk bij de stagegever aangenomen na afronding van de studie. Dit is in totaal 26% van de 209 studenten die het evaluatieformulier invulden.

Laatst gewijzigd:23 juni 2016 12:08