Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Overzicht activiteiten

21 juni 2004 Lunchbijeenkomst met een lezing van Anne-Marie van Gijtenbeek, coördinator van het Vrouwennetwerk aan de Universiteit Utrecht.

26 november 2003 Discussiemiddag en jaarvergadering. Lezing van dr. Christien Franken en dr. Martine de Vos: Pride and Prejudice: over de ervaringen van vrouwen aan Nederlandse universiteiten.

16 mei 2003 Workshop begeleid door Dicky IJbema: Succes in de universitaire wereld ... hoe werkt het? De workshop had als doel leden van de wetenschappelijke staf meer inzicht te geven in de manier waarop men invloed kan uitoefenen op de eigen carrière.

7 maart 2003 Emancipatiebeleid op lokaal en nationaal niveau
door Dr. Marjolijn Verspoor en Prof. dr. Ger de Haan

19 november 2002: Jaarvergadering en lezing van Margo Brouns: Modern times at the Academy: over Beschermheren, het Grote Geld en andere effectieve strategieën.

11 juni 2002: Yin en yang op het werk: over emotionele intelligentie en communicatie.  Lezing door prof.dr.ir. Iteke Weeda,

24 oktober 2001: Workshop "Succesfactoren voor wetenschappelijke loopbanen, met drs. Dicky IJbema.
aankondiging in LetterenNieuws september 2001

9 okt 2001 :
brief aan het FB inzake zoekprocedure PH onderwijs.

19 juni 2001: presentatie OBP-enquete

15 maart 2001: prof.dr. Wim Hofstee (PPSW): "Voorrang voor moeders: Het omgekeerde-suppressoreffect".
"Wanneer beoordeelden onderhevig zijn geweest aan een tijdelijke natuurlijke handicap, dient de schatting van hun toekomstig potentieel te worden opgewaardeerd." Het moederschap, aldus Wim Hofstee, is een voorbeeld van zo’n tijdelijke natuurlijke handicap.

7-12 oktober 1999: prof. Virginia Valian: lezing en twee workshops n.a.v. haar boek "Why so slow?"
over de vele kleine factoren die gezamenlijk en vaak onbedoeld en ongemerkt tot benadeling van vrouwen leiden

2 maart 1999: Forum-discussie met Petra Oden (Ombudsfunctionaris Emancipatie), Justa Renner-Van Niekerk (onderwijscoördinator), Tjalling Waterbolk (FB): "Tegenwerking op de werkvloer: individuele gevallen en structurele oplossingen".
n.a.v. LVN enquête 1998

Laatst gewijzigd:19 september 2012 03:25