Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLET Career ServicesAdvies en ondersteuning

Onderzoek en educatie

Misschien ben jij wel helemaal gegrepen door de academische wereld en wil je het onderzoek in, maar wat heb je daar voor nodig?

Lees de verhalen van alumni die in het onderzoek terecht zijn gekomen:

Lecturer and PhD at a university

"Als promovendus moet jezelf steeds vragen willen en kunnen blijven stellen."

Als je promovendus bent aan een universiteit is je werk onderverdeeld in twee verschillende taken. 60% is gereserveerd voor je promotieonderzoek, 40% van je tijd besteed je aan lesgeven aan bijvoorbeeld eerste- en tweedejaars studenten. Deze dubbele rol is intellectueel uitdagend en vereist dat je je tijd efficiënt indeelt.

Onderzoek doen als promovendus (PhD) kan gezien worden als werken aan je eigen individuele project. Je hebt twee begeleiders die je stukken lezen en van commentaar voorzien, en die je gedurende het hele project begeleiden. Maar de verantwoordelijkheid van het leiden van het onderzoeksproject ligt voor het grootste deel bij jouzelf. Je zult dus ook zelf de tijd die je hebt in moeten delen.

Naast onderzoek doen en lesgeven zul je als PhD zelf ook cursussen moeten volgen. De cursussen voor promovendi zijn gericht op de planning van het promotietrjacect, op het publiceren en op taalverwerving. De Graduate School organiseert deze cursussen meestal voor alle promovendi aan de faculteit samen. Ze zijn zeer nuttig! Daarnaast biedt de Graduate School persoonlijke begeleiding bij zaken die spelen bij de promovendi, en ze houdt het overzicht op de voortgang van het onderzoek. Dankzij de Graduate School krijg je ook de kans andere promovendi buiten de faculteit te ontmoeten. Velen van hen komen van over de hele wereld om onderzoek in Groningen te doen. Het is interessant om met hen van gedachten te wisselen over je onderwerp, en tips en ideeën te delen over het proces en de werkwijze van onderzoek die je hebt.

Deze baan heeft meerdere voordelen. Onderzoek doen is intellectueel uitdagend en interessant. Je doet steeds nieuwe vaardigheden op en verwerft continue nieuwe kennis. Lesgeven is heel inspirerend, vooral omdat je studenten gedurende je colleges steeds verder ziet groeien. Je hebt daardoor meteen zicht op de resultaten van je inspanningen. Dit maakt het motiveren van studenten en het delen van je kennis met hen nog leuker. Het werken in een academische omgeving is de perfecte omgeving voor mensen die in een open-minded, dynamische en internationale setting willen werken. Met mensen die geïnteresseerd zijn in leren en net als jij op zoek zijn naar meer kennis en begrip van fenomenen op het terrein van je promotie.

Welke competenties heb je voor dit werk nu nodig? Als onderzoeker moet je over discipline beschikken. En over voldoende motivatie voor het onderwerp van je project. Je moet jezelf steeds vragen willen en kunnen blijven stellen. Waarom wil ik dit doen en niet dat? Wat is het doel van dit of dat? Hoe draagt deze theorie, dit boek of dit artikel bij aan mijn onderzoek? En je moet academisch voldoende kritisch zijn op je eigen werk en het werk van anderen waarmee je werkt, of wiens werk je leest.

Voor het geven van onderwijs moet je een open houding hebben tegenover studenten. Je moet vriendelijk zijn en in staat zijn studenten uit te dagen, te inspireren en te motiveren met je lesmethoden. Ook al moet je regelmatig vasthoudend zijn, het is belangrijk dat je altijd je geduld kunt bewaren. De eerste vaardigheden hiervoor kun je al tijdens of naast je masteropleiding opdoen.

Research Fellow bij het Clingendael Institute - ReMa Modern History and International Relations

"Het is een bijzondere tijd om te werken bij het Europese cluster van Clingendael." -Hedwich van der Bij

Ik ben Hedwich van der Bij en ik ben research fellow gericht op de Europese Unie bij het Clingendael Instituut. Dit is een Nederlands instituut voor internationale betrekkingen in Den haag. Vijf jaar geleden ben ik begonnen aan de research master Modern History and International Relations. Nog tijdens mijn master had ik een baan als PR-medewerker voor Europese parlementariërs van de PvdA in Brussel. Door de flexibiliteit van mijn opleiding en de goede begeleiding van mijn scriptiebegleider, lukte het mij om cum laude mijn bul te behalen naast mijn werk. Sinds 2015 ben ik reseach fellow bij het Clingendael Instituut en het is een bijzonder tijd om hier te werken. De Europese Unie heeft namelijk te maken met behoorlijke uitdagingen. Mijn onderzoek richt zich op Europese administratie, Europese integratie en het European Neighbourhood Policy. In de toekomst zou ik graag een PhD doen over één van deze onderwerpen.

Lees meer over Hedwich van der Bij.

Laatst gewijzigd:18 december 2017 11:51
printView this page in: English