Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenBureau StudentzakenAfspraak studieadviseur

Taalwetenschap(pen)/ Clinical Linguistics

Wie zijn de studieadviseurs bij de opleiding Taalwetenschap(pen)/ Clinical Linguistics?

Taalwetenschap (Bachelor):
S. van Ooij (Sjors)

Kamer: 13.15.423

Taalwetenschappen (Master - Neurolinguïstiek):
S. van Ooij (Sjors)
Kamer: 13.15.423

Taalwetenschappen (Master - Europese Taalkunde):
J.M.C. Boode (Hanneke)
Kamer: 13.15.274

Spreekuren (op afspraak): Dinsdag 13.00 - 15.00 uur en Woensdag 10.00 - 12.00 uur


Taalwetenschappen (Master - Applied Linguistics / TEFL)
B.J. Seton (Bregtje)
Kamer: 1315.246

Clinical Linguistics (EMCL+):
A. Pomstra (Alice)
Kamer: 13.12.418


Taalwetenschappen (Master - Multilingualism):
N.E. Akkerman (Nadia)
Tresoar, Boterhoek 1 (Leeuwarden)

Waarvoor kun je terecht bij de studieadviseur van Taalwetenschap(pen)/ Clinical Linguistics?
Voor persoonlijke begeleiding en -advisering kun je terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur fungeert als raadgever en vertrouwenspersoon van studenten voor alle zaken die met de studie te maken hebben. De studieadviseur kan zo nodig doorverwijzen naar andere instanties.

Voor vragen over de onderstaande onderwerpen kun je terecht bij de studieadviseur:

 • studievertraging
 • studievoortgang
 • studieplanning
 • studiekeuze en overstappen van of naar een andere studie
 • speciale voorzieningen en functiebeperking
 • inhoudelijke aspecten van de studie
 • overgangsregelingen
 • afwijkende tentamenregelingen
 • blokkaderegelingen
 • vakken buitenland
 • toelating op grond van een buitenlands diploma
 • voorlichting
 • persoonlijke omstandigheden

Hoe maak ik een afspraak met de studieadviseur?
1. Online (met J.M.C. Boode) / Online (met S. van Ooij) / Online (met B.J. Seton)
2. Bij de balie van Bureau Studentzaken in het Harmoniecomplex, in de hal op de 1e verdieping
3. Telefonisch via: 050 363 6050
Student EMCL kan zelf contact opnemen met de studieadviseur: emcl@rug.nl
Student TEFL kan ook contact opnemen met de studieadviseur: studyadvisor-al@rug.nl

Voor vragen of opmerkingen over andere onderwerpen kun je terecht op Vraag en Antwoord.

Laatst gewijzigd:06 december 2017 09:56
printOok beschikbaar in het: English