Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenBureau StudentzakenAfspraak studieadviseur

Afspraak studieadviseur

De studieadviseur
Elke opleiding heeft één of meer studieadviseurs. Zij zijn goed op de hoogte van de gang van zaken binnen de opleiding. Je kunt bij hen terecht voor informatie of advies over een bepaald studieonderdeel, over de inrichting van het studieprogramma, over tentamenregelingen en dergelijke. Als je door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden studievertraging dreigt op te lopen, is de studieadviseur je eerste aanspreekpunt. Die kan je vertellen of deze overmacht in jouw geval bijvoorbeeld gevolgen heeft voor het bindend studieadvies, je wegwijs maken in regelingen die er zijn en je zo nodig verwijzen naar bijvoorbeeld het Studenten Service Centrum.

Wil jij een afspraak maken met je studieadviseur?
Kies voor de juiste opleiding in het linkermenu.

Waarvoor kun je niet terecht bij de studieadviseurs? Waar kun je wel terecht?
Indelingen werkcolleges Secretariaat van je opleiding
Roosterproblemen Roosterbureau Letteren
Praktische zaken buitenland Mobility Office
Praktische zaken stage Mobility Office
Inschrijving universiteit, collegeld en studentenkaart Information Services, Academiegebouw
Studiefinanciering Duo
Colloquium Doctum Bureau Studentzaken
Incoming exchange students J.N. (Joyce) Gelling: int.studyadvice.let@rug.nl

Voor overige vragen of opmerkingen over andere onderwerpen ga naar Vraag en Antwoord.

Laatst gewijzigd:14 september 2018 11:46
printView this page in: English