Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFacultaire adviesorganen

Samenstelling FEWI

Facultaire Expertisegroep Wetenschappelijke Informatievoorziening

Portefeuillehouder Bibliotheekzaken in Faculteitsbestuur mw. prof. dr. G.C. Wakker, decaan

Secretariaat: Faculteitsbureau

Leden

Adviseurs Universiteitsbibliotheek:

Reglement

Laatst gewijzigd:17 september 2017 16:41
printOok beschikbaar in het: English