Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFacultaire adviesorganen

Facultaire Expertisegroep Informatie Technologie (FEIT)

Expertisegroep Informatisering

De FEIT adviseert het bestuur over IT-beheer, interne informatievoorziening, de inzet van ICT in onderwijs en onderzoek en kwaliteitszorg. De rol van deze expertisegroep is vooral beleidsadviserend en beleidsvoorbereidend van aard.

Aantal leden: maximaal 8, waarvan 1 student.

Samenstelling

Portefeuillehouder Informatisering in het Faculteitsbestuur en voorzitter is drs. W. Heinen. Secretariaat Faculteitsbureau.

Leden

Laatst gewijzigd:16 juli 2018 12:59