Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesOpleidingscommissies

Opleidingscommissies

Faculteit der Letteren

De opleidingscommissie

Elke opleiding heeft een Opleidingscommissie (OC) die tot taak heeft:

  • advies uitbrengen over onderwijs- en examenregeling;
  • jaarlijks beoordelen van de uitvoering van deze regeling;
  • gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het Faculteitsbestuur en/of de directeur van het Onderwijsinstituut over alle zaken betreffende het onderwijs in de opleiding

Samenstelling opleidingscommissie

De leden van de opleidingscommissie worden jaarlijks benoemd door het Faculteitsbestuur. Het aantal leden per OC staat vermeld in de bijlage bij het Faculteitsreglement.

Zetelverdeling en zittingstermijnen:

  • de helft bestaat uit bij de opleiding betrokken personeelsleden (2 collegejaren)
  • de helft bestaat uit studenten van de opleiding (1 collegejaar)

Het Presidium van de OC bestaat uit een voorzitter (personeelslid) en een vicevoorzitter (uit de studentgeleding).

Overleg

Het Faculteitsbestuur heeft (in aanwezigheid van de directeur van het Onderwijsinstituut) ten minste eenmaal per jaar overleg met de OC; de directeur van het Onderwijsinstituut heeft ten minste tweemaal per jaar overleg met de OC over de uitvoering van de Onderwijs- en Examenregeling.

Iets op of aan te merken op je studie?

De opleidingscommissie (OC) is dé plek waar je terecht kunt met op- en aanmerkingen, klachten of wensen die betrekking hebben op jouw opleiding!

Elke studie heeft een opleidingscommissie (OC). In deze commissie komen studenten en docenten samen om allerlei aangelegenheden binnen de opleiding te bespreken. Binnen de OC worden bijvoorbeeld de vakevaluaties besproken; er wordt meegedacht over lange termijn beleid; of de leden kunnen discussiëren over de inhoud van het curriculum. Jij kunt natuurlijk ook zelf naar de OC stappen als je problemen of opmerkingen hebt over een vak, bijvoorbeeld als er irreële toelatingseisen voor een vak gelden; als vakken niet goed op elkaar aan lijken te sluiten; of als je denkt dat bepaalde punten binnen een vak voor verbetering vatbaar zijn.

De studentleden van de OC van jouw opleiding zitten er om jou te vertegenwoordigen. Zij zijn jouw aanspreekpunt, en bij hen kun je terecht als je je mening over de opleiding wilt laten horen.

Zie voor meer informatie de OC-brochure 2010-2011. De Papieren exemplaren zijn op te halen bij het secretariaat van het FB op de derde verdieping van de Harmonie.

Uitkomsten College-evaluaties

Op de facultaire Nestorpagina voor studenten vind je onder het kopje "Iets op of aan te merken op je studie?" een link naar de rapportages van de college evaluaties.

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 10:18
printView this page in: English