Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of ArtsOrganizationNews

Amélie la Roi wint WAP-scriptieprijs

19 januari 2018
Amelie la Roi

Amélie la Roi, PhD studente bij het Center for Language and Cognition heeft de WAP-scriptieprijs gewonnen. In haar scriptie getiteld Gray matters: Age-related differences in context-dependent idiom processing beschrijft la Roi de resultaten van een EEG-onderzoek over de invloed van veroudering op het begrijpen van taal. Zaterdag 20 januari zal zij haar scriptie tijdens het WAP-symposium presenteren.

La Roi doet onderzoek naar het effect van cognitieve veroudering op de verwerking van taal bij ouderen. Hiervoor meet ze de hersenactiviteit van proefpersonen tijdens het lezen van zinnen waarin letterlijk of figuurlijk taalgebruik wordt toegepast. Door de resultaten met elkaar te vergelijken, probeert ze met behulp van zogeheten EEG-apparatuur bepaalde hersenpatronen te ontdekken. Uit haar onderzoek bleek onder meer dat ouderen relatief meer baat hebben bij context-informatie als ze de betekenis van een letterlijke zin moeten bepalen.

Ze heeft haar scriptie ondertussen succesvol verder uitgewerkt tot een promotievoorstel dat in 2016 door NWO is gehonoreerd (NWO Promoties in de Geesteswetenschappen): Idioms in the ageing brain: The effects of age-related cognitive decline on the processing and comprehension of idioms. De aanvrager en promotor van dit project is prof. Petra Hendriks. Dr. Simone Sprenger is co-promotor.

Amélie la Roi studeerde Romaanse Talen en Culturen en Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar master Language and Cognition is ze begonnen met haar promotieonderzoek bij het CLCG.

De WAP-scriptieprijs is een initiatief van het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten en wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De winnaar ontvangt naast een prijs van €100,- een jaar gratis lidmaatschap van het WAP.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:16 juli 2018 11:37

Meer nieuws