Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Faculteit der Letteren ontvangt 464 duizend euro voor ontwikkeling onderwijsprogramma Virtual Exchange

18 december 2017

De Faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onlangs 464 duizend euro subsidie ontvangen uit het European Forward Looking Cooperation Projects programma. De subsidie wordt ingezet om Virtual Exchange breed inzetbaar te maken als innovatieve vorm van internationaal leren binnen Hoger Onderwijsinstellingen in Europa en daarbuiten.

Virtual Exchange (VE, ‘virtuele uitwisseling’) is een vorm van computer-ondersteund onderwijs waarbij studenten uit geografisch gescheiden lesgroepen online samenwerken aan taken ontwikkeld door de docenten en onderwijsondersteuners van de betrokken instellingen.

De belangstelling om VE in te zetten om onderwijsprogramma’s verder te internationaliseren neemt toe, maar de haalbaarheid op grotere schaal en de effectiviteit van deze vorm van online samenwerkend leren op instellingsniveau zijn nog onvoldoende bewezen aan leiders binnen de universitaire gemeenschap en beleidsmakers in Europa. Het EVOLVE project moet hier verandering in brengen.

Partners

EVOLVE (Evidence-Based Online Learning through Virtual Exchange) wordt uitgevoerd door een consortium van universiteiten (Groningen, León, Grenoble, Open University UK, Jan Dlugosz PL, Padova, Warwick, Malmö), twee organisaties die virtual exchange verzorgen (Soliya and Sharing Perspectives Foundation) and twee grote netwerkorganisaties voor universiteiten (Coimbra Group en Santander Group). Het project wordt gecoördineerd door Sake Jager, universitair docent Toegepaste Taalwetenschappen en project manager ICT & Onderwijs van de Faculteit Letteren.

Online training

EVOLVE biedt een innovatief online trainings- en begeleidingsprogramma (‘Co-Laboratory’) voor docenten en andere universitaire ondersteuners die VE willen ontwikkelen en integreren binnen hun cursussen. Met het oog op erkenning van de ontwikkelde competenties en vaardigheden wordt een digitaal accrediteringssysteem ontworpen, gebaseerd op de Open Badges standaard. De training staat in de eerste fase open voor leden van de Coimbra Group en Santander Group. In het laatste jaar (2019-2020) wordt de training opengesteld voor een groter publiek. Het effect van de gerealiseerde uitwisselingen zal worden gemeten door geavanceerde vormen van onderzoek gericht op de leeruitkomsten bij deelnemende studenten en docenten. De projectresultaten zullen worden gedeeld met beleidsmakers en besluitvormers binnen universiteiten, universitaire associaties en nationale en Europese beleidsnetwerken, waardoor de zichtbaarheid van VE wordt verhoogd en een bijdrage wordt geleverd om deze innovatieve onderwijspraktijk definitief te vestigen binnen het onderwijs in Europa.    

Meer informatie

Voor meer informatie over het project, kunt u contact opnemen met de project manager Dr. S. Jager: s.jager@rug.nl.

d
Laatst gewijzigd:19 december 2017 09:10
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 19 januari 2018

  Martijn Wieling verkozen tot vicevoorzitter van de Jonge Akademie

  RUG-onderzoeker Martijn Wieling is door de leden van De Jonge Akademie verkozen tot vicevoorzitter. De Jonge Academie is een platform binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) met jonge wetenschappers die internationaal tot...

 • 03 januari 2018

  Cursussen bij het Talencentrum, januari-juni 2018

  Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt in de cursusperiode januari-juni 2018 weer veel cursussen aan: Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen, Engels, Moderne Vreemde Talen en Interculturele Communicatie....

 • 21 december 2017

  Broerstraat 5, Nummer 4, december 2017

  De hoofdpersonen in het decembernummer van ons alumnimagazine Broerstraat 5 leggen een positieve daadkracht aan de dag, die blijk geeft van veel optimisme voor de toekomst.