Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Prof. Daan Raemaekers nieuwe vice-decaan Faculteit der Letteren

24 augustus 2015

Prof.dr. Daan Raemaekers is door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen per 1 september 2015 benoemd tot vice-decaan van de Faculteit der Letteren. Hij volgt hiermee prof.dr. Dirk Jan Wolffram op. Raemaekers is hoogleraar Pre- en Protohistorie en zal als nieuwe vice-decaan de portefeuille Onderwijs beheren.

Prof. dr. Daan Raemaekers
Prof. dr. Daan Raemaekers

Daan Raemaekers (1969) studeerde Culturele prehistorie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1999 aan diezelfde universiteit op een onderzoek naar de Swifterbant-cultuur. Daarna werkte hij enkele jaren als onderzoeker en projectleider van opgravingen en prospectie-projecten in Zuid-Holland, Limburg, Utrecht en Flevoland. In 2002 werd Raemaekers benoemd op de Van der Leeuw-leerstoel Pre- en Protohistorie. Zijn onderzoek richt zich op de prehistorische gemeenschappen in noordwest-Europa, waarbij het pre-Westers karakter van deze gemeenschappen een belangrijk thema vormt.

Sinds zijn aanstelling was Raemaekers directeur van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA), respectievelijk secretaris van het AB Archeologie, lid van het AB ReMa Art history and Archaeology, lid van de EC Archeologie en secretaris van de EC ReMa Art history and Archaeology.

Hij hoopt als lid van het Faculteitsbestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren van betrokkenheid van de facultaire gemeenschap bij de uitdagingen waar onze faculteit voor staat. Daarnaast wil hij de positie van de faculteit binnen de universiteit te verbeteren.

Laatst gewijzigd:27 augustus 2015 15:26

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...