Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

NIAS-Lorentz Grant voor interfacultair project drie RUG onderzoekers

Perspectives on Diversity: The Cultural Life of Absence
11 februari 2015

Onlangs ontvingen drie Groningse onderzoekers een NIAS-Lorentz Grant voor hun interfacultaire project ‘Perspectives on Diversity: The Cultural Life of Absence’. Het gaat om projectleider en hoofdaanvrager dr. Babette Hellemans, in samenwerking met dr. Monika Baár (beide Faculteit der Letteren) en prof. dr. Douwe Draaisma (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen).

Diversiteit in waarneming van de werkelijkheid

Het project van de drie wetenschappers onderzoekt hoe handicaps niet alleen gaan over de afwezigheid van zintuigen maar juist vaak zorgen voor een grotere diversiteit in het waarnemen van de werkelijkheid. Er wordt samengewerkt met dr. Elise de Bree van de UvA en de blinde literatuurwetenschapper Dr. Piet Devos.

In de westerse cultuur worden noties van handicaps vaak beschreven in termen van afwezigheid. Blind zijn wordt beschreven als niet kunnen zien, doof als niet kunnen horen, dyslectisch als niet kunnen lezen, en autistisch als onvermogen emoties te interpreteren. In sociaal opzicht wordt de handicap eveneens vaak in negatieve bewoordingen weergegeven: het gaat dan om het gehele lichaam of geest minus de handicap. Dit is niet altijd zo geweest. In het (verre) verleden werden sommige handicaps gezien als een voordeel en soms werden bijzondere gaven toegedicht aan blinden of doven.

Door samenwerking met medici, kunstenaars, psychologen en geesteswetenschappers wordt onderzocht hoe claims ten aanzien van de betekenis van handicaps, vaak geformuleerd door politiek en samenleving, zijn geromaniseerd en gepolitiseerd.

Over de NIAS-Lorentz Grant

Het Nias Lorentz programma is een samenwerking tussen het NIAS en het Lorentzcentrum in Leiden en kent ieder jaar verschillende prijzen toe aan initiatieven die op het snijvlak liggen van geesteswetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk en natuurwetenschappelijk of technologisch onderzoek. Met het geld kunnen groepen van interdisciplinaire wetenschappers vakgenoten uitnodigen voor een conferentie bij het NIAS in Wassenaar. Naast geld voor themagroepen en workshops kent het NIAS-Lorentz jaarlijks ook de prestigieuze NIAS-Lorentz Fellowship toe. Meer informatie is te vinden op de gezamenlijke website.

Meer informatie en contact

For more information mail to b.s.hellemans@rug.nl.

Laatst gewijzigd:09 juli 2018 10:59

Meer nieuws

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 10 oktober 2018

  Studenten bouwen mesohut

  In deze video vertellen studenten wat er zo interessant is aan mesolithische (Midden-Steentijd) onderkomens van ca. 7000 jaar geleden en waarom de experimentele archeologie een bijzonder inzichtelijke en verbazingwekkende subdiscipline is.

 • 09 oktober 2018

  Er gaat al 80 jaar niets boven de Groningse sociologen

  De afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat 80 jaar. Dit viert de afdeling met studenten, stafleden en alumni op vrijdag 12 oktober met een feestelijk programma in het Grand Theater in Groningen.