Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Scriptieprijs Werkgroep Zeventiende Eeuw voor Alisa van de Haar

03 september 2014

De Groningse aio Alisa van de Haar heeft de Scriptieprijs 2014 van de Werkgroep Zeventiende Eeuw gewonnen. Zij ontving de prijs voor haar scriptie Fearing No Bad Rumours: Rebuilding Identity after Migration in the Works of Peeter Heyns (1537-1598), die zij schreef ter afsluiting van de research master Classical, Medieval and Renaissance Studies aan de RUG. Scriptiebegeleider was Bart Ramakers.

De prijs (een bedrag van €500 en de publicatie van een bewerking van haar scriptie in het tijdschrift De zeventiende eeuw) werd haar toegekend tijdens het jaarlijkse congres van de Werkgroep in Groningen. Van de Haar is sinds 1 september 2013 werkzaam als aio voor het onderzoeksproject A Tale of Two Tongues: The Interplay of Dutch and French in the Literary Culture of the Low Countries, 1550-1600(Faculteit der Letteren).

Uit het juryrapport

De winnende inzending is volgens de jury een zeer originele en indrukwekkende scriptie die ervan getuigt dat de auteur greep heeft op historiografische en methodologische discussies én theorievorming van heel diverse aard. Bovendien is de scriptie volgens de jury goed opgebouwd en bijzonder goed geschreven.

Bij elk onderdeel van haar onderzoek gaat ze op zelfbewuste en professionele manier in dialoog met eerdere studies, en evalueert ze de methode die ze zelf heeft gevolgd. In haar conclusie laat ze niet alleen goed zien wat haar methode bijdraagt aan de bestaande historiografie over Heyns, maar ook wat de richting van verder historisch onderzoek naar migratie, identiteit en cultuur zou moeten zijn.

Over de Werkgroep Zeventiende Eeuw

De Werkgroep streeft naar wetenschappelijke bestudering van het culturele erfgoed van de zeventiende-eeuwse Nederlanden op basis van een interdisciplinaire aanpak. Niet alleen in het tijdschrift De Zeventiende Eeuw komt dit streven naar voren, maar ook in het jaarlijkse congres van de Werkgroep.

Meer informatie: Communicatie Letteren

Laatst gewijzigd:29 september 2014 16:52

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...