Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Nationale erkenning voor digitaal geesteswetenschappelijk onderzoek Faculteit der Letteren

Soundtoll Registers Online project genomineerd voor Dataprijs 2014
03 september 2014

Research Data Netherlands, een samenwerkingsverband tussen data archieven in Nederland, maakte afgelopen week de genomineerden voor de Dataprijs 2014 bekend. Onder deze drie genomineerden bevindt zich het Soundtoll Registers Online project van de RUG. Dit project wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam onder leiding van dr. Jan Willem Veluwenkamp van de Faculteit der Letteren en het Fries letterkundig en historisch centrum Tresoar.

Sonttolregisters

In het project staan de zogenaamde Sonttolregisters centraal. De Sonttolregisters (hierna: STR) vormen de online databank van de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont. Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, toen de tol werd opgeheven. De STR bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten en zijn daarmee een belangrijke bron voor het onderzoek naar handel, transport, productie en consumptie in Europa, en bovendien naar het leven van de schippers ter koopvaardij. De STR werden tot voor kort slechts bewaard in het Deense Nationaal Archief (Rigsarkivet) in Kopenhagen, maar worden in dit project ontsloten, geanalyseerd en toegankelijk gemaakt voor een breder publiek van zowel historici als amateurs. Vrijwilligers voeren momenteel de resterende 300.000 doorvaarten in. Het project zoekt nog naar belangstellenden die een deel van de invoer op zich willen nemen. Meer informatie is te vinden op www.soundtoll.nl.

Feestelijke bijeenkomst op 24 september

De winnaar van de Dataprijs 2014 wordt op 24 september bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam. De genomineerden krijgen allen de kans zichzelf te presenteren voor een deskundige jury. De prijs bestaat uit een beeld, €7.500 om de dataset toegankelijk(er) te maken (bijvoorbeeld door een symposium te organiseren of de data online te ontsluiten) en een geheel verzorgd diner voor de groep onderzoekers betrokken bij het voortbrengen en toegankelijk maken van de bewuste dataset.

Dataprijs

De Dataprijs kan worden gezien als een aanmoedigingsprijs voor wetenschappers die op innovatieve wijze met nieuwe technologie (geestes)wetenschappelijk onderzoek bedrijven. Overige genomineerden binnen de Humaniora en Sociale Wetenschappen zijn de Liederenbank van het Meertensinstituut en het LASA project van de Vrije Universiteit.

Meer informatie over het Soundtollproject kunt u vinden op www.soundtoll.nl of via j.w.veluwenkamp@rug.nl

Laatst gewijzigd:09 september 2014 15:27
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...

 • 20 augustus 2018

  150 Lowlandsbezoekers lallen grenzeloos met Martijn Wieling

  Te midden van al het festivalgedruis tijdens Lowlands op 17, 18 en 19 augustus heeft dr. Martijn Wieling van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek gedaan naar het effect van alcohol op spraakgebruik. Het is bekend dat alcoholgebruik spraak...