Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Jacques Zeelen hoogleraar ‘Lifelong Learning and Social Intervention in the context of Globalisation’

06 augustus 2014
Prof.Zeelen

Dr. Jacques Zeelen is met ingang van 1 april 2014 benoemd tot hoogleraar Lifelong learning and social intervention in the context of globalisation, aan de Faculteit der Letteren.

Jacques Zeelen is psycholoog en heeft veel ervaring met volwasseneneducatie en sociale interventie. Hij richt zich voornamelijk op praktijkgericht onderzoek naar maatschappelijk uitgesloten groepen, zoals voortijdig schoolverlaters. Zijn werk kenmerkt zich door een combinatie van onderzoek en ontwikkeling, waarbij een bijdrage aan interventieprogramma’s en beleidsinitiatieven wordt beoogd. Zeelen zal zich in zijn onderzoek richten op ontwikkelingsvraagstukken en verband houden met armoedebestrijding en het tegengaan van sociale uitsluiting, waarmee het dus ook bijdraagt aan het onderzoeksthema Sustainable Society van de RUG.

Zeelen is tevens universitair hoofddocent bij de afdeling Pedagogiek van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Laatst gewijzigd:12 augustus 2014 13:48
printView this page in: English

Meer nieuws