Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Student organisations and associations

Alumnivereniging Nederlanse taal en cultuur

De opleiding Nederlandse taal en cultuur (voorheen: Nederlandse taal- en letterkunde) is een van de oudste opleidingen binnen de Faculteit der Letteren in Groningen. Alumni van deze opleiding vindt men dan ook overal, en in allerlei functies. Van Tzum tot Tsjechië, van postbode tot professor. IT, journalistiek, onderwijs, onderzoek, uitgeverijen, bibliotheken; het is slechts een greep uit de vele beroepsvelden waarin de veelzijdige neerlandici terechtkomen. Voor hen allen is er de Alumnivereniging Nederlands, waar zij de band met hun oude studiegenoten en docenten, zowel op persoonlijk als professioneel vlak, kunnen hernieuwen, onderhouden en verstevigen.

Hebban Olla Vogala : Een twaalfde-eeuws liefdesliedje

De alumnivereniging Nederlands dankt haar naam aan wat beschouwd wordt als de oudste bewaard gebleven zin in de Nederlandse taal. Het is een minneversje, waarvan wordt aangenomen dat een Vlaamse monnik die in de 12e eeuw aan een Engels klooster verbleef het bij wijze van probatio pennae optekende op het schutblad van het handschrift waaraan hij werkte. In 2004 betoogde de hoogleraar Frits van Oostrom dat het een vrouw moet zijn geweest die het versje bedacht. Hij plaatste het tekstje in een traditie van vrouwenliederen die in de 11e eeuw moet hebben bestaan. Het fragment luidt: ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we nu’ (alle vogels zijn met nestjes begonnen, behalve ik en jij; wat wachten we nu).

De alumnivereniging Nederlands dankt haar naam aan wat beschouwd wordt als de oudste bewaard gebleven zin in de Nederlandse taal. Het is een minneversje, waarvan wordt aangenomen dat een Vlaamse monnik die in de 12e eeuw aan een Engels klooster verbleef het bij wijze van probatio pennae optekende op het schutblad van het handschrift waaraan hij werkte. In 2004 betoogde de hoogleraar Frits van Oostrom dat het een vrouw moet zijn geweest die het versje bedacht. Hij plaatste het tekstje in een traditie van vrouwenliederen die in de 11e eeuw moet hebben bestaan. Het fragment luidt: ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we nu’ (alle vogels zijn met nestjes begonnen, behalve ik en jij; wat wachten we nu).
afbeelding van het handschrift
afbeelding van het handschrift

Voor wie is de Alumnivereniging?

De alumnivereniging Nederlands is een vereniging voor oud-studenten Nederlands van de Rijksuniversiteit Groningen. Onder oud-studenten Nederlands van de Rijksuniversiteit Groningen verstaat het bestuur van de vereniging: personen die een bepaalde periode als hoofdvakstudent aan de opleiding Nederlands verbonden zijn geweest, waarbij het niet uitmaakt of zij hun studietijd al dan niet hebben afgesloten met een bul. Naast deze oud-studenten staat de vereniging ook open voor andere geïnteresseerden, zoals oude bijvakstudenten en alumni van verwante opleidingen zoals Algemene Taalwetenschap of Mediaevistiek.

Wat doet de Alumnivereniging?

De vereniging stelt zich ten doel om de band tussen de leden in stand te houden, zodat zij op de hoogte blijven van elkaars bezigheden. Daarnaast wil zij de leden informeren over recente ontwikkelingen op het vakgebied en binnen de opleiding Nederlands te Groningen.

Activiteiten

Een- à tweemaal per jaar wordt een bijeenkomst voor de alumni georganiseerd, waarop de ontmoeting met mede-alumni en oud-docenten centraal staat. Geheel in de traditie van de Nederlandse letterkunde worden het nuttige en aangename op de activiteiten verenigd.

Lid worden?

Stuur een e-mail naar de alumnivereniging. Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar.

Wil je meer informatie?

Email: mail hebbanollavogala.nl

Adres:  Alumnivereniging Nederlands, Opleiding Nederlandse taal en cultuur, Oude Kijk in 't Jatstraat 26, Postbus 716, 9700 AS Groningen

Laatst gewijzigd:28 mei 2020 07:03