Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Student organisations and associations

Alumnivereniging

Middeleeuwse en Renaissance Studies

Deze alumnivereniging heeft tot doel de leden van elkaars activiteiten op de hoogte te houden. De vereniging werd in 1997 opgericht en telt momenteel ongeveer 40 leden.

De afstudeerrichting Middeleeuwse en Renaissance Studies in Groningen heeft een lange traditie. Hoewel ook al vóór 1971 diverse wetenschappers studie maakten van de Middeleeuwen, werd in dat jaar een Interfacultaire Werkgroep Mediaevistiek ingericht, om wetenschappers van verschillende discipline bijéén te brengen. Sinds 1983 bestond bij de Faculteit der Letteren een aparte opleiding Mediaevistiek, die zich kenmerkt door een multidisciplinaire aanpak. De naam van de afstudeerrichting is inmiddels gewijzigd in: Middeleeuwse en Renaissance Studies.  Vanwege de multidisciplinaire aanpak is de opleiding ook van belang voor studenten wijsbegeerte, (kunst)geschiedenis, archeologie, Latijnse taal en cultuur, literatuurwetenschap en handschriftkunde.  

Voor wie is de vereniging bedoeld?

De alumnivereniging is toegankelijk voor alle oud-studenten Mediaevistiek en Middeleeuwse en Renaissance Studies. Hieronder verstaat het bestuur personen, die een bepaalde periode als hoofdvakstudent aan de toenmalige vakgroep Mediaevistiek of aan de opleiding Middeleeuwse en Renaissance Studies van de RUG verbonden zijn geweest. Het behalen van een bul is geen vereiste. Lidmaatschap staat ook open voor aio's, oio's, bursalen en studenten die zich in de laatste fase van de studie bevinden.

Wat doet de vereniging?

Zij organiseert voornamelijk sociale activiteiten, waaronder een teRUGkomdag. Ook staan er soms workshops op het programma.

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Saskia Bogaart, voorzitter 
  • Suzan Folkerts, secretaris 
  • Ernst Buurma, penningmeester

Inlichtingen? Contact?

Mail naar alumnimediaevistiek gmail.com

Lid worden?

Van de leden wordt een bijdrage van € 10,- per jaar gevraagd. Dit bedrag kan overgemaakt worden op girorekening 787 0220 t.n.v. Alumnivereniging Mediaevistiek te Groningen.

Meer informatie?

  • E-mail: secobs rug.nl
  • tel. 050 - 363 61 14
  • Afdeling Middeleeuwse en Renaissance Studies. Bezoekadres: Oude Boteringestraat 23, Groningen.

Postadres

Alumnivereniging Mediaevistiek (pand OBS23), Postbus 716, 9700 AS Groningen.

Laatst gewijzigd:28 mei 2020 07:03