Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Services and facilities CLIQ - Centre for Learning Innovation and Quality Services

Digitaal toetsen

CLIQ biedt op verschillende vlakken ondersteuning bij digitale toetsen:

  • advies over digitale toetsen, vraagvormen, invoer, opzetten van itembanken;
  • voorlichting over procedures rond het aanmelden van digitale toetsen, invoer van toetsen, afname, inzage;
  • advies en ondersteuning bij programmatuur voor digitaal toetsen: Blackboard, Respondus, Questionmark Perception;
  • ondersteuning bij afname van digitale toetsen in de multimediazalen in het Harmoniecomplex;
  • ondersteuning bij inzage van digitale toetsen in de multimediazalen in het Harmoniecomplex;

Daarnaast zijn bij elk van de clustersecretariaten zijn een of meer medewerkers getraind om vragen van docenten over de invoer van digitale toetsen te beantwoorden. Op centraal niveau wordt ondersteuning geboden door FB DiTo (centraal toetsteam bij ESI) en Nestorsupport.

Laatst gewijzigd:25 juni 2020 09:26