Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News

RUG taalonderzoekers met Game naar NEMO Science Museum

30 april-13 mei 2018
08 mei 2018
Taalwetenschappers RUG

Taalwetenschapper Bart Hollebrandse (Center for Language and Cognition Groningen) is met een team van collega’s en studenten uit de bachelor Taalwetenschap, research master Linguistics en het Honours College twee weken aan het werk in NEMO, het science museum in Amsterdam. NEMO bezoekers vanaf drie jaar doen mee als proefpersoon in een taalontwikkelingsstudie. In de eerste vijf dagen hebben al zo’n 250 kinderen meegedaan.

Het NEMO project onderzoekt de fundamentele basis van het taalsysteem: recursie - een zichzelf herhalend patroon. In zinnen zoals “het is de pet van de moeder van het vriendje van Noa” komt drie keer een zinsdeel met “van” voor. Deze constructie wordt vergeleken met zinnen met een recursieve “-s”-regel zoals “het is Noa’s vriendje’s moeders tas”. Wanneer leert een kind deze recursieve herhalingsregel met twee niveaus, en wanneer met drie niveaus? Is een zin met drie keer “van” net zo makkelijk als een zin met drie keer “-s”?

Wat doen de proefpersonen? Ze spelen een game op een tablet waarbij ze objecten (pet, tas) naar de juiste persoon slepen. Games zijn heel aantrekkelijk voor kinderen. Bovendien hebben ze niet in de gaten dat ze getest worden. Voor taalkundig onderzoekers bieden games een nieuwe, efficiënte manier van data verzamelen. In Nemo worden aan de lopende band kinderen getest.

De recursie game is afgelopen jaar ontworpen door Hollebrandse en een team van Game Design stagiaires van het Alfa-college in Groningen met ondersteuning van de IT afdeling van de Faculteit der Letteren. De samenwerking met RUG onderzoekers is heel waardevol voor studenten van het Alfa-college omdat zij dan merken dat hun werk in product en proces serieus genomen wordt en op allerlei onderwijsniveaus bruikbaar en toepasbaar is.

NWO noemt in haar net gepubliceerde strategie 2019-2022 als eerste ambitie de bevordering van de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking tussen taalkundigen, game designers en museum is een sprekend voorbeeld van zo’n verbinding tussen wetenschap en samenleving.

Bart Hollebrandse en collega Angeliek van Hout onderzoeken hoe kinderen de structuur en betekenis van zinnen verwerven. In het recursie project werken ze samen met Prof. Roeper van de University of Massacusetts, Amherst (VS).

Meer informatie
Laatst gewijzigd:21 mei 2019 16:19

Meer nieuws