Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News

Nanna Hilton benoemd tot lid van De Jonge Akademie KNAW

22 november 2018

Nanna Hilton, universitair hoofddocent sociolinguïstiek aan de Faculteit der Letteren, is door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid van De Jonge Akademie.

Dr. Nanna Hilton

Nanna Hilton (1981) is gespecialiseerd in sociolinguïstiek. Zij betrekt het publiek actief bij haar onderzoek, bijvoorbeeld door samen met niet-wetenschappers onderzoek te doen. Daarnaast presenteert ze de podcast In de wetenschap en werkte ze mee aan twee MOOCs. Hilton heeft het bachelor programma Minorities & Multilingualism aan de Rijkuniversiteit mede-ontwikkeld, en in een klein team de master Multilingualism opgezet. In lijn met haar onderzoek wil Hilton zich ook binnen De Jonge Akademie inzetten voor citizenscienceprojecten.

Eerder dit jaar werd Nanna Hilton ook benoemd als lid van de Young Academy Groningen. In de video hieronder, gemaakt door de Young Academy Groningen vertelt zij meer over haar onderzoek.

De Jonge Akademie is een platform binnen de KNAW van jonge topwetenschappers met een vernieuwende visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. Jaarlijks worden er door de KNAW tien nieuwe leden geselecteerd, waarvan dit jaar twee onderzoekers aan de RUG: Nanna Hilton en neurowetenschapper Marie-José van Tol. Op 21 maart worden alle nieuwe leden voor een lidmaatschap van vijf jaar geïnstalleerd.

Meer informatie

Nanna Hilton

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 15:47

Meer nieuws