Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News News Faculty of Arts

KB-publiekslezing Huub Wijfjes: 'Het vagevuur van de digitale geesteswetenschap'

07 januari 2016


Prof. dr. Huub Wijfjes, Mediahistoricus en Universitair hoofddocent Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt al jaren de relatie tussen de media en de processen van verzuiling en ontzuiling. Op dinsdagavond 12 januari doet hij verslag van zijn onderzoek met een publiekslezing in de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was de Nederlandse samenleving sterk verzuild. Protestanten, katholieken, liberalen en socialisten hadden allemaal hun eigen verenigingen, scholen, tijdschriften en kranten. Daarna volgde een hevige periode van ontzuiling, waarin verschillende media een belangrijke rol speelden.

Huub Wijfjes
Huub Wijfjes

KB-Fellow

De afgelopen maanden was Huub Wijfjes KB-fellow op het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar. Aan de hand van de grote verzamelingen gedigitaliseerde kranten van de KB en andere digitale bronnen bracht hij de verhouding tussen media en politiek opnieuw in kaart. En met behulp van innovatieve eScience-technieken toetste hij zowel de gangbare theorieën als de bruikbaarheid van grote databestanden.

Publiekslezing

Op dinsdagavond 12 januari 2016 doet Huub Wijfjes verslag van zijn onderzoek met een publiekslezing in de KB. Daarbij komen zowel de inhoudelijke resultaten van zijn onderzoek aan bod als de methoden van de digital humanities. Vanaf 19.30 uur kunnen deelnemers inlopen voor koffie en thee in de Foyer. De lezing van Huub Wijfjes begint om 20.00 uur in de Aula. Rond 21.15 uur start de afsluitende borrel.

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 11:01

Meer nieuws

 • 01 december 2021

  Stratingh: ‘Scheikunstenaar’ die zijn tijd ver vooruit was

  De Groningse hoogleraar scheikunde Sibrand Stratingh bouwde rond 1830 het eerste elektrisch wagentje, een voorloper van de elektrische auto. Ook reed hij met een door stoom aangedreven koets door Groningen. Maar zijn vernieuwende wetenschappelijk...

 • 19 oktober 2021

  De krant in vroeger tijden: schipperen tussen verslag en propaganda

  Al 400 jaar geleden verschenen de eerste kranten in ons land, gevuld met impressies van ooggetuigen. En die waren net zo (on)betrouwbaar als tegenwoordig. Historicus Joop Koopmans vertelt over het nieuws in de vroegmoderne tijd en de overeenkomsten...

 • 04 oktober 2021

  Trial Follow the Money

  Trial Follow the Money: onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich misdragen en zo schade aanrichten aan de samenleving.