Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News News Faculty of Arts

GIA viert langdurig onderzoek in Zuid-Italië met drie promoties op één dag

13 oktober 2016

Op 20 oktober a.s. vindt een uniek evenement plaats binnen de Rijksuniversiteit Groningen: drie provomendi van hoogleraar Klassieke en Mediterrane Archeologie prof. dr. Peter Attema zullen hun proefschriften over archeologisch onderzoek in Zuid-Italië verdedigen. Deze dag is een kroon op meer dan 25 jaar Gronings onderzoek in de regio Sibaritide, in het noorden van de zuiditaliaanse provincie Calabrië. De internationale leden van de leescommissies en corona’s van de drie promoties zullen op vrijdag 21 oktober spreken over hun eigen onderzoek tijdens een symposium waar de drie thema’s van de proefschriften verder aan bod komen. De publieke lezing aan het begin van dit symposium door prof. dr. Massimo Osanna, de directeur van de archeologische dienst van Pompeii, biedt een overzicht van het nieuwe wetenschappelijke programma voor de Romeinse stad.

De rivier Raganello met aangrenzend de opgravingslocatie Timpone della Motta en het dorp Francavilla Marittima in Noord-Calabrië. In de achtregrond de berg Monte Sellaro
De rivier Raganello met aangrenzend de opgravingslocatie Timpone della Motta en het dorp Francavilla Marittima in Noord-Calabrië. In de achtregrond de berg Monte Sellaro

Wieke de Neef deed een methodologisch onderzoek naar de oppervlaktevindplaatsen uit de Metaaltijden (ca. 3000-700 v.Chr.) in de Raganello-vallei. Ze testte en evalueerde archeologische, geofysische en bodemkundige technieken om beter te begrijpen hoe archeologische resten bewaard blijven en hoe ze geïnterpreteerd kunnen worden. Het onderzoek liet zien dat de combinatie van interdisciplinaire methoden veel extra informatie uit ogenschijnlijk marginale vindplaatsen kan destilleren. Dit werd o.a. aangetoond met de ontdekking van een crematiegrafveld en een cluster huisjes uit de Late Bronstijd.

Marianna Fasanella Masci onderzocht sociale en economische veranderingen in de IJzertijd (ca. 900-600 v.Chr.) aan de hand van pottenbakkerstechnieken. Ze stelde de verspreiding en gebruik vast van inheems ‘matt- painted’ aardewerk uit verschillende productiecentra in de Sibaritide. Hierbij ontdekte ze dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, de inheemse pottenbakkers niet overal tegelijkertijd de technieken van de Griekse kolonisten in het gebied overnamen, maar hun eigen tradities behielden.

Francesca Ippolito onderzocht het aardewerk van de oudste nederzettingen in de Raganello-vallei, uit het Neolithicum t/m de Bronstijd (ca. 5500 – 900 v.Chr.). Dit aardewerk dateerde ze nauwkeurig aan de hand van vergelijkingen met vondsten uit andere opgravingen. Hierdoor wist ze de bestaande aardewerk-chronologieën in Calabrië aan te scherpen, en vast te stellen dat de vroege boeren in de Sibaritide deel uitmaakten van culturele netwerken met andere Italiaanse en overzeese gebieden.

Programma

20 oktober
Aula van het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen        

 • 12.45 promotie Wieke de Neef, Surface <> Subsurface. A methodological study of Metal Age settlement and land use in Calabria (I taly).
 • 14.30 promotie Marianna Fasanella Masci, La produzione della ceramica geometrica enotria nella Sibaritide durante l’Età del Ferro. Studio comparativo sulle technologie di foggiatura.
 • 16.15 promotie Francesca Ippolito, Before the Iron Age. The oldest settlements in the hinterland of the Sibaritide (Calabria, Italy).

21 oktober
Marie Loke-zaal, Harmoniecomplex, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, Groningen

 • 10.00-10.45: openbare lezing door prof. dr. Massimo Osanna, “The Great Pompeii Project: New life for the dead city”
 • 11.00-18.00: lezingenreeks door leden van de drie leescommissies en corona’s. Sprekers zijn o.a. prof. dr. Alessandro Guidi (Rome), prof. dr. Marco Pacciarelli (Napels), dr. Reinhard Jung (Wenen), prof. dr. Andrew Bevan (Londen), prof. dr. Martin Guggisberg (Basel), dr. Alessandro Vanzetti (Rome), dr. Lieve Donnellan (Amsterdam)

Contact

Wieke de Neef ( w.de.neef rug.nl , 06 26942127)
Marianna Fasanella Masci (m.fasanella.masci rug.nl)
Francesca Ippolito ( f.ippolito rug.nl)
Peter Attema ( p.a.j.attema rug.nl)
Groninger Instituut voor Archeologie ( gia rug.nl , 050 3636712)

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 14:31

Meer nieuws

 • 01 december 2021

  Stratingh: ‘Scheikunstenaar’ die zijn tijd ver vooruit was

  De Groningse hoogleraar scheikunde Sibrand Stratingh bouwde rond 1830 het eerste elektrisch wagentje, een voorloper van de elektrische auto. Ook reed hij met een door stoom aangedreven koets door Groningen. Maar zijn vernieuwende wetenschappelijk...

 • 19 oktober 2021

  De krant in vroeger tijden: schipperen tussen verslag en propaganda

  Al 400 jaar geleden verschenen de eerste kranten in ons land, gevuld met impressies van ooggetuigen. En die waren net zo (on)betrouwbaar als tegenwoordig. Historicus Joop Koopmans vertelt over het nieuws in de vroegmoderne tijd en de overeenkomsten...

 • 04 oktober 2021

  Trial Follow the Money

  Trial Follow the Money: onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich misdragen en zo schade aanrichten aan de samenleving.