Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News News Faculty of Arts

Erasmus+ subsidie voor onderzoeksproject International Tuning Academy

28 juli 2016

Het Directoraat-Generaal voor Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie heeft aan de Groningse tak van de International Tuning Academy een Erasmus+ Key Action 2 Knowledge Alliances een subsidie toegekend van een miljoen euro voor het onderzoeksproject Integrating Entrepreneurship and Work Experience into Higher Education (IEWEXHE).

Het subsidieprogramma Key Action 2 heeft onder meer als doel innovatie in het hoger onderwijs te bevorderen, en zo het innovatievermogen van Europa als geheel te versterken. In totaal zijn er van de 188 ingediende aanvragen voor deze actie 16 geselecteerd voor financiering. IEWEXHE is een samenwerkingsverband van universiteiten, internationaal bedrijfsleven en Europese organisaties. Het doel van het project is de aansluiting tussen hoger onderwijs en arbeidsveld te faciliteren op basis van werkgerelateerd leren via stages, traineeships en entrepreneurships. Het richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf dat veruit de grootste werkgever is in Europa. Hiertoe worden 12 reproduceerbare en nationaal te moduleren modules ontwikkeld. Deze dekken 4 academisch domeinen af waaronder de Menswetenschappen waaraan - gezien de bestaande arbeidsmarktsituatie - speciale aandacht zal worden geschonken. Daartoe maakt de eenheid Career Services van de Faculteit deel uit van het project.

De Tuning Academy werd in 2014 opgericht door de Rijksuniversiteit Groningen en de Universidad (Bilbao, Spanje) als bekroning van ruim twaalf jaar intensieve samenwerking op het gebied van onderwijsinnovatie door middel van de vele Tuning projecten. Het samenwerkingsverband heeft als doel onderwijs wereldwijd op elkaar af te stemmen en de erkenning van studieprestaties te bevorderen en te vereenvoudigen. Vorig jaar al kreeg de Groningse Academy een subsidie van €500.000 voor het project Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe (CALOHEE). Het onderwerp van dat project is zeer recent tot EU beleid gemaakt.

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:37

Meer nieuws

 • 01 december 2021

  Stratingh: ‘Scheikunstenaar’ die zijn tijd ver vooruit was

  De Groningse hoogleraar scheikunde Sibrand Stratingh bouwde rond 1830 het eerste elektrisch wagentje, een voorloper van de elektrische auto. Ook reed hij met een door stoom aangedreven koets door Groningen. Maar zijn vernieuwende wetenschappelijk...

 • 19 oktober 2021

  De krant in vroeger tijden: schipperen tussen verslag en propaganda

  Al 400 jaar geleden verschenen de eerste kranten in ons land, gevuld met impressies van ooggetuigen. En die waren net zo (on)betrouwbaar als tegenwoordig. Historicus Joop Koopmans vertelt over het nieuws in de vroegmoderne tijd en de overeenkomsten...

 • 04 oktober 2021

  Trial Follow the Money

  Trial Follow the Money: onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich misdragen en zo schade aanrichten aan de samenleving.