Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News News Faculty of Arts

NWO Veni-subsidie voor archeoloog

15 juli 2016

Archeoloog Rocco Palermo krijgt van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls voor zijn onderzoek getiteld Beyond the Rivers of Babylon: Rural Landscape and Settlements in Hellenistic Mesopotamia. Palermo is één van de tien RUG-en UMCG-onderzoekers die dit jaar deze subsidie ontvangen. Veni-subsidies zijn bestemd voor jonge, pas gepromoveerde wetenschappers met een opvallend en origineel talent voor vernieuwend onderzoek.

Veni-onderzoekers krijgen in totaal maximaal 250.000 euro over een periode van drie jaar. De Vernieuwingsimpuls kent drie subsidievormen: naast de Veni-subsidies worden jaarlijks ook Vidi-subsidies (voor ervaren postdocs) en Vici-subsidies (voor senior-onderzoekers) verstrekt. Voor deze Veni-ronde dienden 1056 onderzoekers bij NWO een aanvraag in, waarvan 158 zijn gehonoreerd.

Over het onderzoek


Alexander de Grote creëerde de eerste globale wereld en zijn opvolgers regeerden over verschillende moderne naties van Europa tot Azië. In dit project onderzoekt Palermo de impact van de imperiale macht van de Seleuciden op het rurale landschap van Mesopotamië met de analyse van nieuw verzameld bewijs uit meerdere archeologische projecten in Iraaks Koerdistan.  

Meer informatie

Persbericht RUG: Tien Veni-subsidies voor RUG en UMCG
Persbericht NWO:NWO investeert 39,5 miljoen euro in jonge, talentvolle onderzoekers
Bron: NWO.nl

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 12:52

Meer nieuws

 • 01 december 2021

  Stratingh: ‘Scheikunstenaar’ die zijn tijd ver vooruit was

  De Groningse hoogleraar scheikunde Sibrand Stratingh bouwde rond 1830 het eerste elektrisch wagentje, een voorloper van de elektrische auto. Ook reed hij met een door stoom aangedreven koets door Groningen. Maar zijn vernieuwende wetenschappelijk...

 • 19 oktober 2021

  De krant in vroeger tijden: schipperen tussen verslag en propaganda

  Al 400 jaar geleden verschenen de eerste kranten in ons land, gevuld met impressies van ooggetuigen. En die waren net zo (on)betrouwbaar als tegenwoordig. Historicus Joop Koopmans vertelt over het nieuws in de vroegmoderne tijd en de overeenkomsten...

 • 04 oktober 2021

  Trial Follow the Money

  Trial Follow the Money: onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich misdragen en zo schade aanrichten aan de samenleving.