Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News News Faculty of Arts

Inschrijving MOOC Introduction to Frisian geopend

05 juli 2016

Studenten en andere belangstellenden kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de eerste Nederlandse streektaal-MOOC: Introduction to Frisian. De online cursus, ontwikkeld door de afdeling Friese taal en cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen, maakt het wereldwijd voor mensen mogelijk om online Fries te leren. De cursus start op 26 september 2016 en is gratis te volgen via het platform futurelearn.com.

De Massive Open Online Course, oftewel MOOC, is bedoeld voor buitenlandse studenten die overwegen om naar het noorden van Nederland te komen en voor Nederlandstalige studenten die nieuwsgierig zijn naar de Friese taal en cultuur. Maar ook buitenlanders met Friese wortels en mensen met een (wetenschappelijke) interesse voor het Fries of minderheidstalen en -culturen kunnen zich voor de cursus inschrijven.

Deelnemers van de MOOC leren binnen drie weken het Fries beheersen op A1-niveau. Dat wil zeggen dat ze leren zichzelf voor te stellen in het Fries en te praten over familie, vrienden, werk en studie. Daarnaast leren ze aspecten van het leven in Friesland kennen. Het cursusmateriaal bestaat uit artikelen, quizzen, discussies en video’s waarin verschillende Friese sprekers aan bod komen.

Introduction to Frisian is gebaseerd op Introduction to Dutch, een zeer succesvolle MOOC van het Talencentrum, met in 2015 maar liefst 70.000 inschrijvingen. De inhoud van Introduction to Frisian is ontwikkeld door Gerbrich de Jong, alumna Nederlandse en Friese taal en cultuur aan de Faculteit der Letteren. Gerbrich is naast projectcoördinator van de MOOC werkzaam als docent Nederlands.

Contact

Afdeling Friese taal en cultuur
G.A. (Gerbrich) de Jong
Telefoon: 050 363 5944
Email: g.a.de.jong@rug.nl

Laatst gewijzigd:09 november 2020 13:15

Meer nieuws

 • 01 december 2021

  Stratingh: ‘Scheikunstenaar’ die zijn tijd ver vooruit was

  De Groningse hoogleraar scheikunde Sibrand Stratingh bouwde rond 1830 het eerste elektrisch wagentje, een voorloper van de elektrische auto. Ook reed hij met een door stoom aangedreven koets door Groningen. Maar zijn vernieuwende wetenschappelijk...

 • 19 oktober 2021

  De krant in vroeger tijden: schipperen tussen verslag en propaganda

  Al 400 jaar geleden verschenen de eerste kranten in ons land, gevuld met impressies van ooggetuigen. En die waren net zo (on)betrouwbaar als tegenwoordig. Historicus Joop Koopmans vertelt over het nieuws in de vroegmoderne tijd en de overeenkomsten...

 • 04 oktober 2021

  Trial Follow the Money

  Trial Follow the Money: onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich misdragen en zo schade aanrichten aan de samenleving.