Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News News Faculty of Arts

Dr. Mans Schepers benoemd tot lid De Jonge Waddenacademie

01 juli 2016

Dr. Mans Schepers, onderzoeker bij het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA), is door de Waddenacademie benoemd tot één van de vijf leden van De Jonge Waddenacademie. De Jonge Waddenacademie stimuleert jonge onderzoekers om onderzoek te doen naar het Waddengebied, en hun adviezen en standpunten hierover naar buiten te brengen.

Dr. Mans Schepers
Dr. Mans Schepers

In zijn huidige onderzoek analyseert Dr. Mans Schepers hoe de terpenbewoners erin slaagden in de onbedijkte kwelder gewassen te verbouwen. Daarvoor doet hij, in samenwerking met It Fryske Gea en ecologen van de RUG, experimentele akkerbouw op de kwelders in Noord-Friesland. Mans begeeft zich met zijn onderzoeksgebied op het grensvlak van mens en natuur. Mens en natuur zijn in Nederland, en in het waddengebied het meest extreem onlosmakelijk met elkaar verbonden. In juli 2015 ontving Mans een VENI beurs van het NWO om dit onderzoeksproject te financieren.

De Jonge Waddenacademie is een initiatief om de waddenwetenschap te verjongen. Veel jonge onderzoekers, variërend van ecologen, economen, bestuurskundigen, historici en geofysici houden zich bezig met dit onderzoeksgebied. Nieuwe wetenschappelijke inzichten moeten het in stand houden en beheer van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee stimuleren en waarborgen.

Op 30 juni werden door Pavel Kabad, lid van de raad van Toezicht van de Waddenacademie, de eerste vijf leden van De Jonge Waddenacademie geïnstalleerd: Dr. Bas Borsje (Universiteit Twente), Dr. Eelke Folmer (NIOZ, Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee), Dr. Stefan Hartman (Stenden Hogeschool), Dr. Nora Mehnen (Universiteit Oldenburg) en Dr. Mans Schepers (Rijksuniversiteit Groningen).

Laatst gewijzigd:07 augustus 2020 08:50

Meer nieuws

 • 01 december 2021

  Stratingh: ‘Scheikunstenaar’ die zijn tijd ver vooruit was

  De Groningse hoogleraar scheikunde Sibrand Stratingh bouwde rond 1830 het eerste elektrisch wagentje, een voorloper van de elektrische auto. Ook reed hij met een door stoom aangedreven koets door Groningen. Maar zijn vernieuwende wetenschappelijk...

 • 19 oktober 2021

  De krant in vroeger tijden: schipperen tussen verslag en propaganda

  Al 400 jaar geleden verschenen de eerste kranten in ons land, gevuld met impressies van ooggetuigen. En die waren net zo (on)betrouwbaar als tegenwoordig. Historicus Joop Koopmans vertelt over het nieuws in de vroegmoderne tijd en de overeenkomsten...

 • 04 oktober 2021

  Trial Follow the Money

  Trial Follow the Money: onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich misdragen en zo schade aanrichten aan de samenleving.